Kibernetinio saugumo valdymas

Studijų trukmė: 2 metai, iš kurių 1,5 metų vyksta studijos ir 0,5 metų rašomas magistro baigiamasis darbas (MBD). MBD parašius per 1,5 metų, yra galimybė jį ginti anksčiau.

Paskaitų tvarkaraštis: studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį (apie 6 val.).

Dalyvavimas paskaitose: gyvenantiems ne Vilniuje, užsiėmimai transliuojami tiesioginiu (on-line) režimu.

Studijų programos kryptis – Vadyba
Suteikiama kvalifikacija  Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)


 Studijų programos aprašas

Aktualumas: kibernetiniai incidentai kelia grėsmę piliečiams, atskiroms įmonėms ir organizacijoms, jų funkcionavimui, taip pat netgi pačiai valstybei. Kibernetinio saugumo valdymas tampa kertiniu elementu. Tiek Lietuvoje, tiek kitose užsienio valstybėse kuriamos naujos institucijos, naujos pareigybės, nauji teisės aktai, įvardijama kritinė infrastruktūra. Darbo rinkoje jaučiamas vis didėjantis kibernetinio saugumo valdymo kompetencijų poreikis.
Šiame kontekste Kibernetinio saugumo valdymo studijų programa yra labai savalaikė, aktuali ir reikalinga.
2016 m. tarptautinė agentūra ACQUIN studijų programą akreditavo 6 metams.

Programos išskirtinumas: Ši studijų programa neturi analogų Lietuvos ir regiono (Latvijos, Estijos, Lenkijos) aukštosiose mokyklose. Kibernetinio saugumo valdymo magistro programa yra skirta aukštai kvalifikuotų specialistų, kurie suprastų, realizuotų, užtikrintų, valdytų ir koordinuotų kibernetinį saugumą, ruošimui. Kibernetinio saugumo valdymas yra ypatinga veikla, kuriai reikia itin aukštos kvalifikacijos ir tarpdalykinių žinių. Programa pasižymi tarpdiscipiniškumu, leidžiančiu suvokti ir nagrinėti kibernetinį saugumą įvairiais aspektais, pradedant techniniais, vadybiniais ir baigiant teisiniais. Visų aspektų visuma leidžia sistemiškai ir kompleksiškai suvokti kibernetinio saugumo rizikas ir organizuoti šių rizikų valdymą.

Studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, sugebančius integraliai suprasti, kurti ir valdyti šiuolaikines informacinių technologijų aplinkas ir žmogiškuosius išteklius, užtikrinant kibernetinį saugumą bei duomenų apsaugą, įskaitant ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų saugą, taip pat atsižvelgiant į organizacinius, komunikacinius, teisinius, vertybinius bei inovacinius kibernetinio saugumo aspektus. Programa orientuota į tarpdisciplininį kibernetinio saugumo prevencijos, užtikrinimo bei palaikymo, atitinkamų sprendimų būdų nustatymą ir veiklos organizavimą bei koordinavimą.

Pagrindiniai studijų dalykai: kibernetinio saugumo rizikų valdymas, informacijos saugos teisinė aplinka, intelektinė nuosavybė, asmens duomenų apsauga, saugumo ekonomika, IT projektų vadyba, e-valdžios ir e-demokratijos sprendimai, viešųjų ryšių strategijos, elektroninės informacijos saugumo modeliavimas.

Paskaitas dėsto tiek mokslininkai, turintys ir praktinio darbo patirtį (prof. dr. Darius Štitilis, prof. dr. Mindaugas Kiškis, prof. dr. Tadas Limba, doc. dr. Marius Laurinaitis), tiek praktikai-ekspertai, dirbantys versle ar viešajame sektoriuje kibernetinio saugumo srityje (lekt. Martynas Damkus ir kt.).

Įsidarbinimo galimybės: Kibernetinio saugumo valdymas – yra daugelio suinteresuotųjų pusių sritis, apimanti kibernetinio saugumo klausimų sprendimą tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Įgiję atitinkamas kompetencijas (sprendimų priėmimo, kibernetinio saugumo projektų valdymo ir kt.), absolventai galės darbintis tiek viešojo sektoriaus struktūrose, tiek verslo įmonėse. Galimi absolventų darbdaviai yra valstybės institucijos ar verslo įmonės, valdančios svarbius elektroninius duomenis (valstybės institucijų saugos bei IT skyriai, verslo institucijų rizikų valdymo skyriai, IT skyriai ir kt.). Absolventai turės galimybę ir patys kurti įmones, teikiančias kibernetinio saugumo paslaugas ar konsultacijas, bei joms vadovauti. 
Nauja! Absolventai galės sėkmingai dirbti duomenų apsaugos pareigūnais - tokia pareigybė nuo 2018 m. gegužės 25 d. privalomai įvedama pagal naująjį ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (GDPR arba BDAR).

Šiuo metu mūsų absolventai sėkmingai dirba tarptautinėse IT kompanijose ir įvairiose kitose įmonėse ar organizacijose.

Kodėl verta rinktis Kibernetinio saugumo valdymo programą:

Labai džiaugiuosi, kad pasirinkau studijuoti Kibernetinio saugumo valdymo programą. Manau, ši programa - puiki galimybė įsilieti į nedidelį, tačiau darbo rinkoje labai paklausų specialistų būrį. Srities specialistų trūkumą rodo ir tai, kad dar studijų metu sulaukdavome susidomėjimo tiek iš privataus tiek iš viešojo sektoriaus su įvairiais darbo pasiūlymais.
Programos dėstytojai - tikri savo srities profesionalai, praktikai, mielai atsakydavo į visus iškilusius klausimus. Ypač norėčiau padėkoti lekt. Martynui Damkui už suteiktas technines žinias apie kibernetines atakas bei būdus kaip nuo jų apsisaugoti. Šias žinias sėkmingai pritaikau savo darbe.
Kibernetinio saugumo valdymo studijos buvo mažytis, bet labai svarbus mano karjeros žingsnis kibernetinio saugumo ir elektroninės informacijos valdymo srityje.
Linas Paukštė
 
Dar visai neseniai apie kibernetinį saugumą buvo tik daug kalbama ir rašoma, tačiau jau šiandien, tu gali tapti žmogumi, kuris kryptingai ir efektyviai panaudos savo žinias praktikoje, užtikrins kibernetinį saugumą bei jo atsparumo didinimą, gerins esamą planavimą įmonėje, teisinį reguliavimą ir finansų valdymą. Kodėl kalbu taip užtikrintai? Nes neturinti analogų Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Lenkijos aukštosiose mokyklose, ši Kibernetinio saugumo valdymo programa man padėjo įgyti atitinkamas kompetencijas, kurių dėka sėkmingai ir perspektyviai dirbu IT srityje bei toliau kaupiu žinias verslo sektoriaus inovacijoms kurti. Didžiausia padėka iš mano pusės prof. dr. Dariui Štitiliui, už išskirtines žinias bei neįkainojamas jų taikymo praktikoje konsultacijas.
Kibernetinio saugumo valdymo programą rekomenduoju rinkis jau šiandien, nes tai daugiau nei verta.
Kibernetinio saugumo valdymo programos absolventas Paulius Pelenis.

Programos vadovasprof. dr. Darius Štitilis, Finansų instituto profesorius.
Dr. Darius Štitilis yra publikavęs daugiau nei 40 mokslo straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose IT teisės, asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo temomis. Taip pat yra keleto mokslo monografijų, vadovėlių bei mokomųjų leidinių autorius ar bendraautorius. Naujausias vadovėlis – „Interneto ir technologijų teisė“, 2016. Darius Štitilis turi daugiametę praktinio darbo patirtį IT teisės ir kibernetinio saugumo srityse, yra dirbęs tarptautinėse advokatų kontorose, tarptautinėse verslo įmonėse.
Pagrindinės jo mokslinių interesų kryptys yra kibernetinio saugumo valdymas ir reguliavimas, privatumo ir asmens duomenų apsauga, elektroniniai nusikaltimai, interneto ir technologijų teisė.