Studijų programos kryptisEkonomika
Valstybinis kodas6211JX070
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų magistras (Ekonomikos krypties)                                                         
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 1,5 m.
Studijų kalba   
Lietuvių ir anglų

Studijų  programos  tikslas - rengti  aukštos  kvalifikacijos  ekonomikos  specialistus, įsisavinusius šiuolaikines ir aktualias finansų rinkų teorijas ir metodus, gebančius šias žinias nuolat atnaujinti ir taikyti įvairiose veiklos situacijose, integruoti įvairių mokslo sričių žinias savarankiškai vykdant mokslinius tyrimus nuolat besikeičiančioje šalies ir globalioje ekonominėje erdvėje. Tai universali programa,  teikianti  platų  universitetinį  išsilavinimą,  orientuota  į  praktinę veiklą  finansų  rinkose. Vienintelė  tokio  pobūdžio  programa  Lietuvos  universitetuose,  nors  užsienio  universitetuose realizuojamos panašaus pobūdžio programos. 

Dėstytojai

Paskaitas studentams skaito tiek finansų rinkų profesionalai (dr. Darius Saikevičius - UAB "Prime Investment" direktorius, doc. dr. Audrius Linartas - Lietuvos Audito ir apskaitos tarnybos direktorius, Marius Dubnikovas - Lietuvos verslo konfederacijos Mokesčių komisijos pirmininkas), tiek įžymūs mokslininkai (prof. dr. Irena Mačerinskienė, doc. dr. Marius Lanskoronskis - Business R&D Center direktorius), tiek užsienio šalių mokslininkai iš Prancūzijos, JAV, Lenkijos.Programos vadovė
doc. dr. Jekaterina Kartašova, Finansų instituto docentė. El.p. jkartasova@gmail.com

STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS