Finansų rinkos

 

Studijų trukmė:
nuolatinės studijos (studijos paprastai vykdomos nuo 18 val.) - 1,5 m.,
Studijų programos kryptis - Ekonomika
Suteikiama kvalifikacija - Socialinių mokslų magistras (Ekonomikos krypties)
Studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)
Studijų programos aprašai: lietuvių kalba  anglų kalba

Studijų  programos  tikslas
- rengti  aukštos  kvalifikacijos  ekonomikos  specialistus, įsisavinusius šiuolaikines ir aktualias finansų rinkų teorijas ir metodus, gebančius šias žinias nuolat atnaujinti ir taikyti įvairiose veiklos situacijose, integruoti įvairių mokslo sričių žinias savarankiškai vykdant mokslinius tyrimus nuolat besikeičiančioje šalies ir globalioje ekonominėje erdvėje. Tai universali programa,  teikianti  platų  universitetinį  išsilavinimą,  orientuota  į  praktinę veiklą  finansų  rinkose. Vienintelė  tokio  pobūdžio  programa  Lietuvos  universitetuose,  nors  užsienio  universitetuose realizuojamos panašaus pobūdžio programos.

Pagrindiniai studijų dalykai - 
Finansų rinkų teorija, Kiekybiniai metodai ekonomikoje, Pinigų politika, Investicijų analizė ir valdymas, Tarptautinė finansų sistema, Vertybinių popierių rinkos, Finansų biržos. 
Paskaitas studentams skaito tiek finansų rinkų profesionalai (dr. Darius Saikevičius - UAB "Prime Investment" direktorius, doc. dr. Audrius Linartas - Lietuvos Audito ir apskaitos tarnybos direktorius, Marius Dubnikovas - Lietuvos verslo konfederacijos Mokesčių komisijos pirmininkas), tiek įžymūs mokslininkai (prof. dr. Irena Mačerinskienė, doc. dr. Marius Lanskoronskis - Business R&D Center bei Mykolo Romerio universiteto ir Middlesex University Verslo ir Medijų mokyklos direktorius), tiek užsienio šalių mokslininkai iš Prancūzijos, JAV, Lenkijos.

Įsidarbinimo galimybės:  Įgyta kvalifikacija suteikia teisę finansų rinkų programos absolventui dirbti darbą finansų valdymo srityje, įvairiose  finansų  institucijose ir  nefinansų  korporacijose tiek  Lietuvos,  tiek  tarptautinėje rinkoje. Gali dirbti: investicijų portfelio valdytoju, investicijų konsultantu, finansų patarėju.

Kodėl verta rinktis Finansų rinkų studijų programą:

Finansų rinkų studijos leidžia man, kaip dirbančiam „ADB Gjensidige" Produktų ir rizikos valdymo departamento rizikų ekspertu, tobulėti, plėsti savo žinias finansų industrijos srityje ir įdegti gautas naujoves savo praktinėje veikloje. Nuolatinės studijas lengvai suderinamos su darbu, o dribdamas ir besimokydamas sugebu žymiai greičiau tobulėti. Patinka tai, kad nors visa programa yra labai intensyvi, bet daugelis dėstomų dalykų kokybė labai aukštame lygyje. Kiekvienas šios programos dalykas duoda naujausias žinias finansų industrijos srityje ir tai leidžia finansų inovacijas taikyti praktikoje.
Finansų rinkų magistro studijų programa atveria dideles karjeros galimybes tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje, suteikia stiprų pagrindą nuosavo verslo kūrimui.
Valdemar Fiodorovič
, Finansų rinkų programos studentas


Investuoju nuo 2004-ųjų, valiutų rinkoje prekiauju nuo 2007-ųjų, todėl galiu pasakyti, kad finansų rinkomis domiuosi tiek iš akademinės pusės, tiek ir iš praktinės. Finansų rinkos dieninės magistrantūros studijos nustebino teigiamai, kadangi abu šie poreikiai buvo patenkinti. Studijuojama aktualiausia mokslinė literatūra tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis, programoje dėsto mokslininkai ir praktikai, kurių įžvalgos dar labiau įtraukia į studijuojamus dalykus. Taip pat manau, kad studijų metu įgytas žinias galima sėkmingai pritaikyti ne tik Lietuvoje, tiesa mano konkrečioje situacijoje padėtis buvo priešinga. Mat prieš magistrantūros studijas teko padirbėti Lloyds banko aktyvų valdymo komandoje Niujorke, kur išmokau daug finansų industrijos subtilybių. Vėliau buvo smagu pamatyti, kad tos subtilybės yra dėstomos Finansų rinkos programoje Mykolo Romerio universitete.
Andrius Balčiūnas, Finansų rinkų magistratūros studijų programos absolventasProgramos vadovė
doc. dr. Jekaterina Kartašova, Finansų instituto docentė. El.p. jkartasova@gmail.com