Finansų analitika

Finansų rinkų (specializacija - Finansų analitika) magistratūros studijų programa2017 metais studentų priėmimas neorganizuojamas

Studijų trukmė:
nuolatinės studijos (studijos paprastai vykdomos nuo 18 val.) - 1,5 m.,
ištęstinės studijos (studijos vykdomos šeštadieniais) - 2 m.

Studijų programos kryptis - Ekonomika
Suteikiama kvalifikacija - Ekonomikos magistro laipsnis


Studijų programos aprašas
Studijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos ekonomikos specialistus, įsisavinusius šiuolaikines ir aktualias finansų rinkų teorijas, metodus ir modelius, gebančius šias žinias nuolat atnaujinti ir praktiškai taikyti analizuojant ir vertinant finansų sistemoje vykstančius procesus ir finansinius produktus, kuriant, vertinant ir valdant finansines inovacijas bei priimant finansinius sprendimus.
Tai vienintelė tokio pobūdžio programa Lietuvos universitetuose, nors užsienio universitetuose realizuojamos panašaus pobūdžio programos.    

Pagrindiniai studijų dalykai - Finansų rinkų teorija, Kiekybiniai metodai ekonomikoje, Pinigų politika, Finansinės ataskaitos ir analizė, Įmonės finansai ir vertinimas, Išvestinės finansinės priemonės ir alternatyvios investicijos, Nuosavybės ir skolos vertybiniai popieriai, Portfelio valdymas ir etikos standartai.
Programos dalykus dėsto aukštos kvalifikacijos mokslininkai (Doc. dr. Rimantas Juozas Vaicenavičius, doc. dr. Deimantė Teresienė, prof. dr. Eduardas Freitakas ir kt.), taip pat CFA (Certified Financial Analyst) sertifikatus turintys dėstytojai bei turintys dėstomus dalykus atitinkančią profesinės veiklos patirtį (dr. Darius Saikevičius - UAB "Prime Investment" direktorius, doc. dr. Audrius Linartas - Lietuvos Audito ir apskaitos tarnybos direktorius, Marius Dubnikovas – Mandatum Life Baltic Sea, Investicijų plėtros vadovas Lietuvai, Lietuvos verslo konfederacijos Mokesčių komisijos pirmininkas, Povilas Vaičiulis - AB „Lietuvos centrinis VP depozitoriumo“ specialistas).

Įsidarbinimo galimybės: Įgyta kvalifikacija suteikia teisę finansų rinkų programos absolventui dirbti finansų sektoriuje: bankuose, kitose finansų institucijose ir ne finansų korporacijose tiek Lietuvos, tiek tarptautinėje rinkoje. Programos absolventai sėkmingai dirba finansų analitikais Lietuvos bankuose ir kitose finansinėse institucijose, taip pat įmonėse finansų ir investicijų srityje.
Baigus studijas galima laikyti CFA I ir II lygio egzaminus, kurie yra privalomi dirbant investicijų portfelio valdytoju, investicijų konsultantu, finansų patarėju.

Kodėl verta rinktis Finansų analitikos studijų programą:

Mano nuomone, Mykolo Romerio universitete dėstoma Finansų rinkų studijų programos specializacija Finansų analitika yra viena kokybiškiausių ir be abejonės labiausiai finansų pasaulio praktikoje pritaikoma universitete dėstoma programa. Kokybę ir medžiagos aktualumą garantuoja universiteto pasirinkimas programą sudaryti pagal CFA Instituto paruoštą medžiagą, kurią studentams perteikia finansų industrijos srityse dirbantys dėstytojai, dažniausiai turintys CFA vardą. Tiems, kurie nėra susidūrę su CFA akronimu, galiu trumpai pasakyti, kad tai yra visame pasaulyje pripažįstamas ir sudėtingiausiu bei kokybiškiausiu laikomas tarptautinis sertifikatas, kurį vertina investuotojų bendruomenė ir kiekvienas rimtas darbdavys. Finansų analitikos studijos gali būti puikus pagrindas ruošiantis I lygio egzaminui ir daliai II lygio egzamino. Labai vertingas yra dėstytojų (CFA turėtojų) indėlis į studijų programą, nes jie sėkmingai teorinius aspektus papildo praktiniais pastebėjimais. Taip pat turiu pastebėti, kad studijų metu susiduriama ir su kitais dėstytojais (CFA vardo neturinčiais), kurie yra savo srities profesionalai.
Finansų analitikos studijų programa man padėjo pasiruošti ir išlaikyti CFA I lygio egzaminą, taip pat prisidėjo prie dalies II lygio medžiagos įsisavinimo. Šiuo metu dirbu įmonėje, kurioje darbas be šių žinių būtų tiesiog neįmanomas. Visiems galvojantiems ar matantiems save finansų pasaulyje, ypač investicijų į skolos ir nuosavybės vertybinius popierius, rekomenduoju apsvarstyti šios programos pasirinkimą. Mano nuomone, tai yra bene geriausia, ką galima gauti Lietuvoje šioje srityje.
Andrius Pėstininkas, Finansų rinkų (specializacija - Finansų analitika) magistratūros studijų programos absolventas.                            
     

Sužinojęs apie Mykolo Romerio universiteto Finansų analitikos studijų programą, supratau norįs studijuoti būtent čia. Apsisprendimą lėmė tai, jog į programą įtrauktos finansų srities atstovui aktualiausios temos, pradedant etikos standartais ir baigiant išvestinių finansinių priemonių bei alternatyvių investicijų vertinimu ir analize. Profesionalūs, savo sritį puikiai išmanantys dėstytojai ne tik išsamiai ir įdomiai pateikė kurso medžiagą, bet ir supažindino bei padėjo suprasti, kaip sudėtingi matematiniai modeliai veikia praktikoje ir kokią informaciją pastarieji suteikia ne tik investavimo profesionalams, bet ir kiekvienam namų ūkiui. Tiek laisvalaikiu analizuodamas ir interpretuodamas finansų rinkų pokyčius, tiek kasdienėje darbinėje veikloje komerciniame banke aktyviai taikau studijų metu įgytas žinias ir įgūdžius, kurie taip pat buvo labai naudingi ruošiantis pirmo lygio CFA egzaminui. Remdamasis savo patirtimi, rekomenduoju šias studijas kiekvienam besidominčiam finansų sektoriumi ir norinčiam savo profesinę ateitį sieti su šia sritimi.
Ričardas Lieponis, Finansų rinkų (specializacija - Finansų analitika) magistratūros studijų programos absolventas.

Programos vadovė – doc. dr. Jekaterina Kartašova, Finansų instituto docentė. Pagrindinės jos mokslinių interesų kryptys yra: finansų elgsena, investicijų analizė ir valdymas, finansų rinkų anomalijos, investuotojų iracionalumas ir jo poveikis priimamiems finansiniams sprendimams. el.p. jkartasova@mruni.eu