Elektroninio verslo vadybaStudijų programos kryptis – Vadyba 
Suteikiama kvalifikacija – Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmė:
nuolatinės studijos (studijos paprastai vykdomos nuo 18 val.) - 1,5 m.
Studijų programa vykdoma Lietuvių ir Anglų kalbomis
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)

 Studijų programos aprašai: Lietuvių kalba   Anglų kalba


Studijų programos tikslas:
Parengti aukštos kvalifikacijos verslo administravimo specialistus, suformuojant gebėjimus ir žinias apie vykstančius naujus ir savitus socialinius-ekonominius procesus elektroninėje erdvėje, šiuolaikinių informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) daromą įtaką tradiciniams verslo modeliams, bei formuoti praktinius vadybinius gebėjimus, reikalingus sėkmingai taikyti IKT galimybes kuriant, formuojant ir valdant verslą elektroninėje erdvėje.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa neturi analogų Lietuvos ir regiono (Latvijos, Estijos, Lenkijos) aukštosiose mokyklose. Dabar esančios elektroninio verslo ar panašios programos yra technologijos mokslų mokymo programos, siaurai orientuotos į informacinių technologijų specialistus. Elektroninio verslo magistro programa yra skirta aukštai kvalifikuotų vadybos ir verslo administravimo specialistų ruošimui. Studijuojant šią programą, galima rinktis gretutinės krypties studijas. Programa pasižymi tarpdiscipiniškumu, elektroninį verslą vertinant įvairiais aspektais, pradedant techniniais, vadybiniais ir baigiant teisiniais.

Pagrindiniai studijų dalykai:
Elektroninio verslo teisinė aplinka, Elektroninio verslo strategijos ir sprendimai, Verslumas elektroninėje erdvėje ir el. pardavimai, E-marketingas ir rinkos tyrimai, Intelektinė nuosavybė, El. mokėjimų rinkos, Elektroninės informacijos saugumo modeliavimas, Elektroninės paslaugos.
Paskaitas dėsto tiek mokslininkai, turintys ir praktinio darbo patirtį (prof. dr. Darius Štitilis, prof. dr. Mindaugas Kiškis, prof. dr. Irmantas Rotomskis, dr. Marius Laurinaitis), tiek praktikai-ekspertai, dirbantys versle ar viešajame sektoriuje.

Programos absolventai galės dirbti:
Įgiję vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti vadybininko darbą šiuolaikinėse stambiojo bei smulkiojo privataus verslo sektorių kompanijose, įmonėse bei konsultavimo paslaugas teikiančiose agentūrose, taip pat visų administravimo lygmenų viešosiose valdžios įstaigose arba kurti nuosavas verslo įmones.
Programos vadovas - dr. Marius Laurinaitis, el. p. marius.laurinaitis@gmail.com