Verslo sistemų kūrimas ir valdymas


 
Studijų programos kryptis - Verslas
Valstybinis kodas - 612N10005
Suteikiama kvalifikacija – Verslo vadybos bakalauras (Verslo studijų krypties)
Studijų trukmė:
nuolatinės studijos (dienomis) - 3,5 m., 
Semestro studijų kaina (2017 m.):
nuolatinės studijos – 680 Eur, 

Dalykai konkursiniam balui
Matematika (Egzaminas), koeficientas 0,4 .
Istorija (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .
Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,2 .
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .

 Studijų programos aprašas

Verslo sistemų kūrimas ir valdymas - MRU