Tarptautinis verslas ir muitinės logistikaStudijų programos kryptis - Verslas
Valstybinis kodas - 612N12005
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos bakalauras (Verslo studijų krypties)
Studijų trukmė:
nuolatinės studijos (dienomis) - 4 m.
Semestro studijų kaina (2017 m.):
nuolatinės studijos
680 Eur.
Dalykai konkursiniam balui
Matematika (Egzaminas), koeficientas 0,4 .
Istorija (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .
Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,2 .
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .


Studijų programos aprašai: Nuolatinės
Tarp
tautinis verslas ir muitinė bendradarbiauja, kad užtikrintų laisvą, greitą ir saugų prekių, krovinių ir transporto priemonių judėjimą, kad kuo geriau, našiau ir efektyviau tenkintų vis įvairesnius vartotojų poreikius. Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijos skirtos tiems, kurie siekia įgyti tarptautinio verslo, logistikos ir muitinės veiklos žinių, nori išmokti savarankiškai, profesionaliai ir šiuolaikiškai organizuoti bei vykdyti tarptautinės tiekimo grandinės, muitinės logistikos veiklas, kurti ir plėtoti savo verslą Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir už jos ribų.
Tam palanki Lietuvos geografinė padėtis: šalyje sukurta ir plėtojama į Baltijos Regioną, Europos Sąjungą bei Euraziją integruota transportavimo, sandėliavimo ir kompleksinio logistinio aptarnavimo sistema, našiai ir efektyviai vykdoma tarptautinė prekyba, logistinė veikla su konkurencingai veikiančiais logistikos centrais, transporto koridoriais, muitinės sandėliais, laisvosiomis zonomis ir kitais šiuolaikinės logistinės infrastruktūros objektais. Neabejotina, kad Jūsų profesinė veikla bus reikšminga ir valstybei, ir visuomenei, ir verslui.

Kokių žinių įgysite? Įgysite naujausių žinių apie tarptautinį verslą, tarptautinės prekybos organizavimą ir reguliavimą, verslo ir muitinės partnerystę, tarptautinę tiekimo grandinę ir jos valdymą, šiuolaikinį logistinį bendradarbiavimą įveikiant barjerus bei šalinant trikdžius tarptautiniame srautų judėjime.
Lavinsite savo gebėjimus bei įgūdžius, kaip organizuoti ir plėtoti tarptautinius mainus, valdyti krovinių srautus pasinaudojant moderniomis technologijomis, tarptautine ir muitinės logistika, sudarant sandorius bei puoselėti asmenines komandinio darbo, lyderystės ir verslumo savybes.
Programa orientuota į studijuojančiųjų asmeninius ir darbo rinkos poreikius, todėl sudaromos sąlygos įgyti specialių kompetencijų užsienio prekybos reguliavimo, muitinės priežiūros, specifinių srautų valdymo, tarpininkavimo ir kitose tarptautinio verslo ir muitinės logistikos srityse.

Kas dėstys? Programa orientuota ugdyti studijuojančiųjų konceptualų mastymą bei, atsižvelgiant į rinkos poreikius, suteikti specifinių būsimos praktinės veiklos kompetencijų, lavinti savarankiškos veiklos įgūdžius. Studijų programos įgyvendinime betarpiškai dalyvauja Tarptautinio verslo ekspertų konfederacija, Lietuvos muitinės tarpininkų asociacija, MRU "Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos centras" ir jo nariai. Dauguma dėstytojų yra profesionalai-praktikai:
prof. dr. Alfonsas Laurinavičius – Tarptautinio verslo ekspertų konfederacijos prezidiumo pirmininkas, Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos centro direktorius, Muitinės konsultacinio komiteto narys;
doc. dr. Danutė Adomavičiūtė – Muitinės departamento Ūkio subjektų patikrinimo skyriaus vyriausioji inspektorė, muitinės ir tarptautinės prekybos projektų vadovė, tarptautinė muitinės audito ekspertė;
dr. Alvydas Jablonskis – Lietuvos muitinės tarpininkų asociacijos prezidentas, Muitinės konsultacinio komiteto narys, tarptautinis ekspertas;
• dr. Mangirdas Morkūnas – Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos centro Komiteto narys - studijų programų kuratorius, daugiau nei 9 metai patirties marketingo srityje;
Monika Petkevičiūtė-Stručko – Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos generalinė sekretorė; ir kt.

Praktinio kūrybiškumo ir inovatyvumo modulius dėstys:
• Jonas Miškinis – Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, muitinės įstaigose dirbantis nuo 1992 m., tarptautinis ekspertas;
• Rymantas Budgenas – Lietuvos Respublikos muitinės atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Rusijos Federacijoje (Maskvoje), dešimtmečio patirtis tarptautiniame versle ir penkiolika – muitinės įstaigose;
dr. Tautvydas Banelis– Muitinės informacinių sistemų centro direktorius, Lietuvos muitinės atstovas Europos Komisijos Elektroninės muitinės darbo grupės veikloje; Lietuvos muitinės Elektroninės muitinės programos vadovas;
dr. Jonas Reklaitis – Muitinės laboratorijos direktoriaus pavaduotojas, buvęs Vilniaus teritorinės muitinės viršininkas, tarptautinis ekspertas.
Studijų procese dalyvaus mūsų partneriai: Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB "Eurospektras", UAB "Intrans", UAB "Tegasus" ir kitų viešųjų logistikos centrų, logistikos kompanijų atstovai. 
Siekiame žengti koja kojon su šiuolaikinio globalaus verslo ir muitinės logistikos modernizavimo tendencijomis – kitų šalių gerąją patirtį, sėkmės istorijas pagal galimybes ir studentų poreikį, bent kartą metuose teorinių ir praktinių užsiėmimų metu pristatys kviestiniai užsienio mokslininkai bei ekspertai.

Kokios karjeros galimybės? Baigę studijas galėsite tapti ne tik darbo rinkoje paklausiais aukštos kvalifikacijos tarptautinio verslo ir muitinės logistikos specialistais, bet ir sėkmingais verslininkais. Studijų metu įgytos žinios leis tapti profesionaliais darbuotojais-vadybininkais, logistinės veiklos barų ir padalinių vadovais, būsite laukiami tarptautinio verslo, tarptautinės tiekimo grandinės, logistikos kompanijose, įgysite tarptautinio verslo valdymo analitiko kompetencijų.
Sėkmingai įsidarbinti studentams padės nuolat plėtojamas MRU bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, vykdoma darbo rinkos poreikių stebėsena, tikslingai orientuota praktika ir rinkos poreikius atitinkančių kompetencijų formavimas.
Studentams bus sudarytos sąlygos individualiai gilinti savo žinias ir įgūdžius muitinės logistikos ir kitose srityje ir, išlaikius egzaminus, gauti tarptautinę profesinę kvalifikaciją patvirtinantį FIATA ar kitų tarptautinių logistikos organizacijų sertifikatą.

Kokios siūlomos galimybės studijuoti užsienyje? Studentams suteikiama galimybė studijuoti užsienyje pagal įvairias mainų programas, dalyvauti vasaros mokyklose užsienyje. Daugiau informacijos čia 

Kodėl verta Tarptautinį verslą ir muitinės logistiką studijuoti MRU?

Tai vienintelė tokio pobūdžio programa Lietuvos universitetuose. MRU muitinės specialistų, išmanančių tarptautinį verslą, studijos pradėtos 2001 metais. Per tą laiką Universitete sukaupta Europos Sąjungos ir kitų šalių panašaus pobūdžio universitetų geroji patirtis, sutelktas mokslininkų bei profesionalų-ekspertų kolektyvas, puikiai žinantis šios srities problematiką, patys dalyvaujantys modernizuojant tarptautinio verslo ir muitinės infrastruktūra, plėtojant šalies verslumą ir verslininkystę.
Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos programos rengime dalyvauja verslo ir muitinės atstovai. Jos reikalingumą pripažįsta ir teigiamai vertinta ne tik Lietuvos, bet ir užsienio ekspertai. Programa išskirtinė tuo, kad MRU sumaniai plėtodamas bendradarbiavimą su partneriais sudaro palankias sąlygas studentui pagal jo interesus atlikti praktiką, parengti tokį bakalauro baigiamąjį darbą, kuris plačiai atveria duris šioje specifinėje darbo rinkoje.

Muitinės logistikai – naujai, perspektyviai ir sparčiai besivystančiai logistikos sričiai, – reikalingi gerai parengti, kvalifikuoti, šiai sričiai būtinas kompetencijas bei įgūdžius turintys specialistai, kurie, deja, Lietuvoje kol kas neruošiami. Lietuva gerąja prasme išsiskiria vykdoma bei plėtojama logistine veikla aptarnaujant muitinės prižiūrimus srautus, kurių apimtys nuolat auga, o teikiamų logistinių paslaugų spektras neišvengiamai plečiasi.
Drauge su kitais Mykolo Romerio universiteto socialiniais partneriais (Lietuvos muitinė, Lietuvos muitinės tarpininkų asociacija) aktyviai dalyvavome rengiant naująja bakalauro studijų programą „Tarptautinis verslas ir muitinės logistika“. Vykdysime šios programos monitoringą, įsiliesime į studijų procesą ir praktinių kompetencijų ugdymą.
Šiuolaikiškai parengti, reikiamus technologinius ir organizacinius šios veiklos srities įgūdžius turintys specialistai seniai laukiami šimtuose Lietuvos ir ne tik Lietuvos kompanijų. Todėl neabejojame naujai parengtos studijų programos ir būsimų jos absolventų darbinės veiklos sėkme, rezultatyvia partneryste su Mykolo Romerio universitetu ir jo socialiniais partneriais.
Svarstyk, vertink ir rinkis, kad taptum globalaus logistinio tinklo dalyviu.
Tarptautinio verslo ekspertų konfederacijos
Prezidentas dr. Alvydas JABLONSKIS

Mykolo Romerio universiteto pradedama įgyvendinti programa „Tarptautinis verslas ir muitinės logistika“ yra savalaikis atsakas į naujus iššūkius, siekiant išlaikyti Lietuvos logistikos konkurencinį pranašumą bei užtikrinant Lietuvos muitinės atsinaujinimo procesą. Šių studijų absolventai įgys reikiamų kompetencijų, būtinų organizuojant tarptautinės prekybos logistinę grandinę, užtikrinant procesų saugą ir saugumą, tarptautinės prekybos operacijų efektyvumą, išmanys tarptautinės prekybos kontrolės organizavimo principus, todėl šios bus laukiami tiek logistikos versle, tiek valstybės institucijose, Lietuvos muitinėje.
Įdomių ir perspektyvių studijų Tau linki
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Generalinio direktoriaus pavaduotojas Jonas MIŠKINIS

Logistikos, muitinės logistikos žinių, gebėjimų veikti nestandartinėse situacijose poreikis nuolat auga. Sparčiai kinta šio srities specialistams keliami reikalavimai. Tai dar ryškiau pasireikš artimiausius 5-10 metų ES šalyse diegiant naująjį Sąjungos muitinės kodeksą, kuriant ir įdiegiant specializuotas muitinės ir verslo informacines sistemas.
Logistikos ir ne tik logistikos įmonėms reikia specialistų, turinčių ne tik bendrąsias, bet ir specialiąsias, konkrečioms muitinės logistikos sritims būtinas, kompetencijas. Mūsų nuomone, būtent Mykolo Romerio universiteto pradedama įgyvendinti bakalauro studijų programa „Tarptautinis verslas ir muitinės logistika“ yra konstruktyvus žingsnis rengiant specialistus, kurių stokoja tarptautinis logistikos verslas.
Naujoji studijų programa neabejotinai naudinga tarptautinės ir muitinės logistikos specialistų ieškančioms kompanijoms, kurių Lietuvoje yra pakankamai daug ir akivaizdu, ateityje bus dar daugiau. Viliamės, kad ir toliau bus plėtojamas dalykiškas bendradarbiavimas su verslu, o numatytus dalykus dėstys ir praktines kompetencijas suteiks kvalifikuoti specialistai, pasitelkiant šiam tikslui verslo atstovus.
Nemesk kelio dėl takelio ir skriek logistikos greitkeliu
UAB „Vingės Transsphere logistika“
Generalinis direktorius Romualdas GRAŽULIS
 

Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijų programos studentai džiaugiasi pirmuoju savo siekiamų kompetencijų sertifikatu, įgytu įsisavinus ekspedijavimo IT programą. Maloniai nustebino „UAB, Eurospektro“ ekspertų Elvyros ir Alekso vedami užsiėmimai, atskleidę ne vieną šios profesinės veiklos paslaptį ir atverdami realias galimybes savarankiškai atlikti specifines verslo operacijas. Studentai tarpusavyje juokavo „ ne be reikalo žaidėme kompiuterinius žaidimus – pasirodo pravers ir būsimoje karjeroje“

Grupės lyderiai Indrė, Kamilia, Radvilė, Jonas, Renaldas ir kiti aktyvūs studentai mano, kad nėra neįdomių ar nereikšmingų būsimai karjerai paskaitų, tačiau verslo, muitinės ekspertų pravesti seminarai-mokymai jau šią vasarą leis kompetentingai save pristatyti logistinėje veikloje, pradėti pirmuosius savo karjeros žingsnius.


Programos vadovas: prof. dr. Alfonsas Laurinavičius, Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos instituto profesorius

Nori žinoti daugiau?

Kontaktai pasiteiravimui: laalfa@mruni.eu

Kontaktai pasiteiravimui apie karjeros galimybes: LMTA@asista.lt

Vadybininkė - Giedrė Kaušienė el.p. ei@mruni.eu   tel.:(85) 2714 701