Finansų industrija


Studijų programos kryptis - Finansai
Valstybinis kodas - 612N30008
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos bakalauras (Finansų studijų krypties)
Studijų trukmė:
nuolatinės studijos (dienomis) - 4 m.
Studijos lietuvių ir anglų kalbomis    
Semestro studijų kaina (2017 m.):
nuolatinės studijos - 680 Eur,
Dalykai konkursiniam balui
Matematika (Egzaminas), koeficientas 0,4 .
Istorija (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .
Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,2 .
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .


Studijų programos aprašas
Finansų industrija
apima labai įvairias finansines paslaugas teikiančias institucijas ir įmones. Tai ir bankai, ir draudimo įmonės, ir investicinės bendrovės, mokėjimo įmonės ir daugelis kitų. Visos šios organizacijos užsiima finansinių išteklių valdymu ir atlieka išskirtinę funkciją ekonomikoje. Finansų industrija – tai kraujotakos sistema ekonomikoje. Atlikdama šį vaidmenį finansų industrija neišvengiamai veikia visus globalios rinkos dalyvius – valstybes, privačias ir valstybės reguliuojamas organizacijas bei institucijas, namų ūkius ir atskirus individus. Be to, finansų industrijos paslaugų atsisakyti neįmanoma ir pakaitalų joms nėra. Ypač svarbu tai, kad dėl spartaus finansų sektoriaus vystymosi atsiranda vis naujų finansinių paslaugų ir jų teikimo formų. Todėl esant tokiai gausiai įvairių finansinių paslaugų pasiūlai reikia atsakingai rinktis, kokios tos finansinės paslaugos reikalingos konkrečiam verslui, veiklai ar asmeniui. Finansinės paslaugos nepigiai kainuoja, be to, dažna jų veikia asmenį ilgą laikotarpį, todėl pasirenkant finansines paslaugas būtina įvertinti individualias charakteristikas. Europos Centrinis bankas savo dokumentuose pabrėžia, kad kompetencijos finansų srityje yra sveikos ekonomikos ir visuomenės pagrindas. Todėl galima drąsiai teigti, jog studijuodami Finansų industrijos programoje įgysite žinių ir gebėjimų, kuriuos galėsite sėkmingai pritaikyti kurdami geresnį gyvenimą sau, verslui, kuriame darbuositės, ir valstybei, kurioje gyvensite. Kompetencijos finansų srityje reikalingos esant finansinių paslaugų pirkėju, be to, ir pačioje finansų industrijoje, kuri sparčiai modernėja, kvalifikuotų darbuotojų poreikis yra nemažas. Taigi, jūsų žinios ir gebėjimai galės būti panaudoti realioje veikloje. Jums bus lengviau kurti savo verslą. Jūs būsite konkurencingi darbo rinkoje, nes būsite pasirengę darbui finansų valdymo ir konsultavimo srityse versle ir viešąjame sektoriuje. Jūs išmanysite finansų industrijos veiklos specifiką, todėl galėsite dirbti vienoje iš daugelio finansų institucijų.

Kokių žinių įgysite? Įgysite naujausių finansų analizės ir valdymo, finansų institucijų veiklos ir teikiamų paslaugų vertinimo, investicijų ir asmeninių finansų valdymo, finansų teisės žinių. Įgysite reikalingų įgūdžių aktualiai informacijai kaupti ir analizuoti, veikloje kylančiai rizikai pažinti ir jai valdyti, finansinius sprendimus rengti ir juos pagrįsti. Studijų metu įgytos kompetencijos galės būti toliau vystomos studijuojant magistrantūroje bei siekiant profesinių sertifikatų, tokių kaip sertifikuoto finansų analitiko (CFA) ar finansų rizikos valdytojo (FRM).

Kas dėstys? Programa skirta įvairiapusėms teorinėms žinioms perteikti ir praktiniams įgūdžiams ugdyti. Todėl daugiau kaip 80proc. studijų programos dėstys profesoriai ir docentai, vykdantys aktyvią mokslinę veiklą bei turintys praktinės darbo patirties, įgytos dirbant finansų institucijose, valstybės institucijose ir verslo įmonėse bei vykdant ekspertinę veiklą tarptautiniuose projektuose. Doc. A. Linartas yra LR Audito ir apskaitos tarnybos vadovas, prof. A. Lezgovko yra VšĮ Draudimo ir rizikos valdymo instituto prezidentė, prof. A. Vasiliauskaitė turi ilgametę patirtį verslo konsultavimo srityje, prof. D. Jurevičienė, prof. R. Jasinavičius, D. Kolisovas ir kiti dėstytojai dirbo ir dirba įvairiose pareigose finansų institucijose ir verslo struktūrose, prof. I. Mačerinskienė, prof. G. Černiauskas, doc. L. Birškytė ir kiti dėstytojai turi didelę patirtį vykdant tarptautinius projektus ir programas.

Kokios karjeros galimybės? Baigę studijas galėsite būti ne tik darbo rinkoje paklausiais aukštos kvalifikacijos finansų specialistais, bet ir sėkmingais verslininkais gerai išmanančiais finansinių paslaugų subtilybes. Studijų metu įgytos žinios leis tapti finansų analitikais ir valdytojais šalies ir tarptautinėse kompanijose bei viešosiose įstaigose, finansų konsultantais, verslo analitikais, finansų institucijų darbuotojais.

Kokios siūlomos galimybės studijuoti užsienyje? Studentams suteikiama galimybė studijuoti užsienyje pagal įvairias mainų programas, dalyvauti vasaros mokyklose užsienyje. Be to, šią programą planuojama dėstyti ir anglų kalba, todėl studentai turės galimybes integruotis ir į tarptautines studentų grupes bei dalyvauti vizituojančių užsienio dėstytojų paskaitose.

Kodėl verta studijuoti MRU Finansų industrijos programoje?

 Ši programa yra, bene, vienintelė skirta studijuoti visų tipų finansinių paslaugų ypatumus ir šių paslaugų teikimo specifiką. Labai svarbu tai, kad šioje programoje ypač sustiprintas teisės dalykų blokas ir tai kuria šios programos pranašumą bei pridėtinę vertę. Teisės srities klausimams nagrinėti skirti dalykai: „Teisės pagrindai“, „Komercinė teisė“, „ES finansų teisė“ „Finansų ir mokesčių teisė“. Be to, studijų programoje numatyti dar du laisvai pasirenkami dalykai, kuriuos taip pat galima rinktis iš teisės srities. MRU turi ilgametę patirtį ir potencialą plėtojant teisės programas, todėl studentai tikrai turės iš ko rinktis. Taigi, baigę studijų programą Finansų industrija MRU studentai įgis kompleksą esminių kompetencijų iš finansų ir teisės sričių, kurios yra būtinos šiuolaikiniam veikliam, iniciatyviam ir savarankiškai veiklą siekiančiam plėtoti žmogui. Studijos šioje programoje ugdo kompetencijas finansų srityje, kurios įvairiuose tyrimuose ir apžvalgose nurodomos kaip ypač svarbios ieškant įdomaus ir perspektyvaus darbo.
Lietuvoje atliktos darbo rinkos analizės rodo, kad dabar ir ateityje yra paklausios finansų analitiko, investicijų ir verslo vadybininko kompetencijos. (http://www.rinkispats.lt/jaunimasprofesija/darbo-rinkos-tendencijos?showall=&start=11 )
Lietuvos darbo biržos duomenimis vidutines įsidarbinimo galimybes turi finansų analitikai, finansų ir investicijų konsultantai, draudimo agentai.
(www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/isidarbinimo_galimybiu_barometras.aspx )
Europos Centrinis bankas savo dokumentuose pabrėžia, kad kompetencijos finansų srityje yra sveikos ekonomikos ir visuomenės pagrindas. (http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2015/06/The-Importance-of-Financial-Education.pdf ),
JAV darbo rinkos statistikos biuras, atliekantis labai išsamius darbo rinkos pokyčių analizes nurodo, kad numatomas spartesnis negu vidutinis rinkoje daugelio finansų srities specialistų poreikio augimas. Prognozėse iki 2022m. numatoma, daugiau negu 20% išaugs darbo vietų skaičius finansų konsultantams ir daugiau kaip 15% augs darbo vietų skaičius finansų analitikams. http://www.bls.gov/
ES Komisijos komunikate “Finansinis švietimas“ (Briuselis, 18.12.2007 KOM(2007) 808) ir vėlesnėse ES Komisijos iniciatyvose akcentuojama būtinybė „skatinti ir propaguoti aukštos kokybės finansinį švietimą Europos Sąjungoje, įskaitant dalijimąsi gerąja patirtimi.“


Programos vadovė - Finansų instituto profesorė dr. Asta Vasiliauskaitė, el.p. avasil@mruni.eu  

  Vadybininkė - Giedrė Kaušienė el.p. ei@mruni.eu tel.:(85) 2714 701