Finansų ekonomika

 


NUO 2016 METŲ STUDENTŲ PRIĖMIMAS NEORGANIZUOJAMAS
Studijų trukmė:
nuolatinės studijos (darbo dienomis) - 3,5 m.,
ištęstinės studijos (studijos vykdomos sesijomis) - 5 m.

Studijų sritis - Socialiniai mokslai
Studijų programos kryptis - Ekonomika
Suteikiama kvalifikacija - Ekonomikos bakalauro laipsnis


Studijų programos aprašai: Nuolatinės Ištęstinės

Unikali studijų programa ruošia analitiškai mąstančius finansų ekonomikos specialistus, gebančius profesionaliai taikyti finansų analizės ir valdymo metodus nuolat besikeičiančioje globalioje aplinkoje.    

Kuo būsi? Įgiję ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galės dirbti finansų ir draudimo įmonėse, bankuose, taip pat viešojo sektoriaus įstaigų bei privačiųjų įmonių finansų ir ekonomikos tarnybose. 42% mūsų absolventų įsidarbina finansų ir draudimo sektoriuje, 16 % - apdirbamojoje pramonėje. Tarp didžiausių darbdavių – AB Swedbank, Danske Bank, Western Union, Storebrand.

Studentui baigus bakalauro studijas atsiranda galimybė dirbti įvairiose, su finansais ir ekonomika susijusiose,  profesijose. Tas pasirinkimas daug platesnis, nei daugelis mano, nes tai apima ne tik finansinių paslaugų sektorių, bet ir žurnalistikos, švietimo, privataus verslo, valstybinio, bankinio ir kitų sektorių veiklą bei daugybe įvairių specialybių. dr. V. Azbainis, programos dėstytojas,  Mykolo Romerio universiteto Senato narys.

Kuo įdomi, išskirtinė ši programa? Ekonomikos procesus matysi ir vertinsi tiek ekonomisto, tiek ir finansininko akimis, įgytos fundamentalios teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai taps patikimais ramsčiais dirbant viešajame sektoriuje bei privačiajame, o gal ir nuosavame versle.


„Rinktis finansų ekonomikos studijas verta, nes tai: prasminga - ekonominių žinių reikia privačiam, valstybiniam ir, be abejo, savarankiškam verslui; įdomu - ekonomika tai mokslas apie žmogų, kuriam svarbu ne tik pinigai; šiuolaikiška - šimtmečius didžiausi pasaulio protai masto kaip sukurti gerovę valstybei ir sau, bet kiekvienai naujai kartai tenka ieškoti vaistų prieš krizes, konkurentų intrigas bei kitokius iššūkius“, - Profesorius dr. Gediminas Černiauskas, vienas programų autorių, buvęs Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, viceministras

Ką išmoksi šioje programoje?  Ekonomikos ir  finansų dalykai pareikalaus daugiausiai laiko ir pastangų, bet taip pat įgysi vadybos, teisės, užsienio kalbų, informatikos, psichologijos, retorikos ir kitų sričių žinių. Tai puikus pagrindas ne tik būsimajam darbui, bet ir tolesnei mokslininko ar eksperto karjerai.

Finansų ekonomikos bakalauro studijų absolventas galės tęsti studijas Finansų rinkų magistro studijų programoje arba Finansų analitiko ir Verslo nuosavybės ekonomikos specializacijose. O įgyta magistro kvalifikacija užtikrins teisę dirbti finansų eksperto darbą privačiose šalies ir užsienio įmonėse, bankuose, kurti ir taikyti finansines inovacijas finansų rinkose, pradėti savarankišką verslą finansų rinkų bei finansinių investicijų srityse. Profesorė dr. Irena Mačerinskienė, Bankininkystės ir investicijų katedros vedėja

Programoje suteikiamos galimybės pasirinkti specializacijos sritį, pasirenkamieji dalykai įtraukti jau nuo antrojo semestro.

"Tai labai įdomi studijų programa, kurioje didelis dėmesys skiriamas dalykinių kompetencijų ugdymui. Studentas gali pats rinktis specifinius dalykus ir taip gilinti žinias patinkančioje srityje. Nuo mano įstojimo studijų programa buvo ne kartą atnaujinta, dabar ji suteikia dar daugiau pasirinkimo pačiam studentui." Rasa Aleknavičiūtė, Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros doktorantė
 Ar įgysiu tarptautinio lygio žinių ir patirties? Studijų dalykus dėsto geriausi savo sričių Lietuvos specialistai ir profesionalai. Nuolat kviečiami ir užsienio profesoriai ir specialistai.  2014-2015 metais finansų ekonomikos studentams paskaitas skaitė dėstytojai iš Ispanijos, Vengrijos, JAV, Indijos, Estijos, Lenkijos, Portugalijos, Italijos. Taip pat sudarytos puikios galimybės studijuoti užsienio universitetuose.  Visi norintys turi galimybę išvykti studijoms į bet kurią Europos Sąjungos šalį, į Erasmus studijas užsienyje galima išvykti vieną kartą  metams ar du kartus po pusmetį.

Studijuojant finansų ekonomiką turėjau galimybę susipažinti su savo sritį puikiai išmanančiais dėstytojais, kurie noriai atsakydavo į rūpimus klausimus, o paskaitų ir seminarų metu stengdavosi ne tik pateikti sausą teoriją, tačiau ir neatitrūkti nuo to meto pasaulio aktualijų. Be to, ši studijų programa ypač naudinga tiems, kurie dar nėra visiškai apsisprendę dėl savo būsimos specializacijos. Studijų metu galėjau susipažinti su įvairiais studijų dalykais ir išsirinkti labiausiai dominančią sritį bei jai skirti daugiau dėmesio. Modestas Didelis, 3 kurso studentas


Programos vadovas- doc. dr. Jusif Seiranov, Ekonomikos instituto docentas el.p. jusif@takas.lt
Vadybininkė -  Giedrė Kaušienė el.p. ei@mruni.eu tel.(85) 2714 547