Tarptautinė apskaita ir auditas

   

Studijų programos kryptis 
Apskaita
Valstybinis kodas 
612N40003
Suteikiama kvalifikacija 
Verslo vadybos
bakalauras (Apskaitos studijų krypties)
Studijų trukmė
 nuolatinės studijos (dienomis) - 4 m.
Semestro studijų kaina (2017 m.):
nuolatinės studijos  680 Eur
      
Dalykai konkursiniam balui
Matematika (Egzaminas), koeficientas 0,4 .
Istorija (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .
Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,2 .
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .


Studijų programos aprašai: Nuolatinės
Apskaita šiuolaikiška verslo kalba, kuria kalba viso pasaulio verslininkai, nes jokio verslo neįmanoma kurti ir valdyti neturint finansų ir apskaitos žinių. Tarptautinės apskaitos ir audito studijos skirtos tiems, kurie siekia tos kalbos išmokti, nes baigę studijas tapsite sėkmingais verslininkais, apskaitos profesionalais tarptautinėse kompanijose, mokesčių konsultantais, finansų analitikais ar įmonių vadovais. Tik mūsų universitete įgysite naujausių tarptautinės finansų ir valdymo apskaitos žinių, finansinio, vidaus, apskaitos informacinių sistemų audito, tarptautinių įmonių ir asmeninių finansų valdymo, verslo analizės įgūdžių.

Kokių žinių įgysite? Įgysite naujausių tarptautinės valdymo apskaitos,  finansinio, vidaus, apskaitos informacinių sistemų audito, tarptautinių finansų valdymo  žinių, ne tik profesinių, bet ir komandinio darbo, problemų sprendimo, apskaitos ir verslo IT, lyderystės įgūdžių. Studijų metu išmokstama dirbti su viena pasaulyje populiariausių verslo informacinių sistemų – Microsoft Navision (NAV), suteikiama galimybė siekti tarptautinio profesinę apskaitos specialisto kvalifikaciją patvirtinančio ACCA sertifikato.

Pagrindiniai studijų dalykai: Apskaitos informacinių sistemų auditas, Vidaus auditas, Viešojo sektoriaus auditas, Finansinių ataskaitų auditas, Mokesčių teisė ir administravimas, Finansų valdymas, Finansinių ataskaitų analizė,
Tarptautiniai finansai, Projektų finansavimas, Įmonių mokesčiai, Fizinių asmenų mokesčiai, Tarptautinis apmokestinimas, Konsoliduota finansinė atskaitomybė, Tarptautinė apskaita, Valdymo apskaitos pagrindai, Tarptautinių finansinių skaičiavimų apskaita, Tiriamoji apskaita, Viešojo sektoriaus apskaita.

Kas dėstys? Programa orientuota į praktinių įgūdžių formavimą, todėl daugelis dėstytojų yra profesionalai praktikai: prof. dr. Gintaras Černius – finansų konsultantas, sertifikuotas profesionalus "koučeris", neurolingvistinio programavimo treneris, Vilma Vildžiūnaitė – Vyriausioji Finansų ministro patarėja, Saulius Lapšinskas – Lietuvos auditorių rūmų prezidentas ir kiti. Stengdamiesi žengti koja kojon su pasaulinėmis apskaitos tendencijomis, kiekvieną studijų semestrą turėsime bent vieną kviestinį dėstytoją iš užsienio. Studijų programoje paskaitas studentams jau dėstė dėstytojai iš Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Estijos ir Ispanijos.

Kokios karjeros galimybės? Baigę studijas galėsite būti ne tik darbo rinkoje paklausiais aukštos kvalifikacijos  apskaitos specialistais, bet ir sėkmingais verslininkais. Studijų metu įgytos žinios leis tapti apskaitos profesionalais tarptautinėse kompanijose, mokesčių konsultantais, finansų ekspertais ar verslo analitikais. Baigus Tarptautinės apskaitos ir audito programą yra užskaitomi 4 ACCA egzaminai (F1-F4). Išlaikę egzaminus gausite tarptautinį profesinę apskaitos specialisto kvalifikaciją patvirtinantį ACCA sertifikatą.

Kokios siūlomos galimybės studijuoti užsienyje? Studentams suteikiama galimybė studijuoti užsienyje pagal įvairias mainų programas, dalyvauti vasaros mokyklose užsienyje. Daugiau informacijos čia 

Kodėl verta apskaitą studijuoti MRU? 2017 m. Tarptautinės apskaitos ir audito programa pripažinta unikalia Lietuvoje, 2014 m. pripažinta kaip geriausia tokio pobūdžio programa tarp Lietuvos universitetų; Tarptautinės apskaitos ir audito programa pripažinta ir teigiamai įvertinta ne tik Lietuvos, bet ir užsienio ekspertų; Bakalauro studijų programa išskirtinė tuo, kad tarpusavyje yra derinamos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai, kurie įtvirtinami imitacinio įmonių apskaitos organizavimo ir audito modelio pagalba.   

 Kodėl verta rinktis Tarptautinės apskaitos ir audito programą:     

Dar besimokydama mokykloje, galvojau apie specialybę, kuri būtų susijusi su apskaita, finansais ar auditu. Ir kai 2012 m. Mykolo Romerio universitete pasirodė Tarptautinės apskaitos ir audito  programa, net neabejojau, kad studijuosiu būtent ją – labai džiaugiuosi savo pasirinkimu. Mane sužavėjo studijų programos kokybė – dėstomi būtent tie dalykai, kurie yra reikalingiausi norint tapti visapusiškai išprususiu apskaitos specialistu, o juos dėsto dėstytojai profesionalai, tikri savo srities asai, entuziastingi ir visada atsidavę studentams. Kiekvienais studijų metais įgavau vis daugiau teorinių ir praktinių žinių ne tik apskaitos srityje, bet taip pat daug dėmesio buvo skirta mokesčiams, teisei ir finansų valdymui. Gerą šios studijų programos studentų paruošimą rodo ir tai, kad jau antrame kurse nemažai kursiokų sėkmingai įsidarbino ir iki šiol dirba apskaitos ir finansų srityje.
Jovita Radzevičienė


Aš džiaugiuosi, kad studijuoju tokiame universitete, kuris rūpinasi studentų ateitimi ir nori, kad asmenys įgytų ne tik aukštąjį išsilavinimą, bet ir dirbtų pagal specialybę. Esu dėkinga Mykolo Romerio universitetui už suteiktą galimybę vasaros metu sukauptas žinias išbandyti audito įmonėje ,,Grant Thornton Baltic‘‘. Įmonė mane priėmė į savo kolektyvą ne kaip studentę, o kaip šios specialybės darbuotoją. Ši patirtis suteikė įgūdžių, kompetencijos, taip pat žinių reikalingų rašant savo baigiamąjį darbą. Džiaugiuosi, kad baigusi universitetą išeisiu ne tik su specialybę patvirtinančiu dokumentu, bet ir su darbdavio rekomendacija.
Jovita Mikulėnaitė


Programos vadovas -  doc. dr. Lukas Giriūnas, Ekonomikos instituto docentas el.p. lukas.giriunas@mruni.eu