Informacija studentams

INFORMACIJA DĖL 2017/2018 RUDENS SEMESTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO

2017/2018 s. m. rudens semestro bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų gynimai vyks laikotarpiu: 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 5 d. 

*Pagal Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarkos 56 punktą, vadovui baigiamasis darbas pristatomas ne vėliau kaip likus mėnesiui iki studijų grafike nurodyto baigiamųjų darbų gynimo termino pradžios, t.y. iki š. m. lapkričio 27 d. Studentas privalo atsižvelgti į darbo vadovo pastabas bei pasiūlymus ir paredaguoti darbą. Baigiamieji darbai pristatomi į dekanatą ir įkeliami į IS Studijos ne vėliau kaip iki š. m. gruodžio 11 d.

Darbų pristatymo į Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanatą (V-419 kab.) tvarka

BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO TVARKARAŠČIAI

 • Ekonomikos krypties (studijų programos Finansų ekonomika) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gruodžio 27-28 dienomis
 • Verslo krypties (studijų programos Verslo sistemų kūrimas ir valdymas) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gruodžio 27-28 dienomis
 • Apskaitos krypties (studijų programos Apskaita) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks 2018 m. sausio 2 d.
 • Verslo ir vadybos krypties (studijų programos Išmaniųjų technologijų verslo vadybos) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks  2018 m. sausio 2 d.
 • Informatikos krypties (studijų programos Verslo informatika) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks 2018 m. sausio 2 d.
 • Teisės krypties (studijų programos Teisė ir muitinės veikla) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks laikotarpiu: 2018 m. sausio 3-4 dienomis. Vadovui paruoštas baigiamasis darbas turi būti pateiktas iki š. m. lapkričio 20 d. Teisės ir muitinės veiklos programos baigiamųjų darbų pristatymo į Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanatą (V-419 kab.) ir įkėlimo į IS Studijos  š. m. gruodžio 18 d.   

MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO TVARKARAŠČIAI

 • Ekonomikos krypties (studijų programos Verslo sistemų ekonomika) magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gruodžio 29 d.
 • Vadybos krypties (studijų programos Logistikos vadyba) magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gruodžio 29 d.
 • Vadybos krypties (studijų programos Veiklos auditas) magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks 2018 m. sausio 2 d.
 • Vadybos krypties (studijų programų Elektroninio verslo vadyba ir Kibernetinio saugumo valdymo) magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks 2018 m. sausio 3-4 dienomis.
 • Ekonomikos krypties (studijų programos Finansų rinkos) magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks 2018 m. sausio 4 d.
 • Finansų krypties (studijų programos Finansų valdymas) magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks 2018 m. sausio 5 d.


DĖL MIDDLESEX UNIVERSITETO DIPLOMŲ, BAIGUSIEMS STUDIJAS 2016/2017 S. M.

Kreiptis į Rinkodaros ir priėmimo skyriaus vedėją Saulių Bugailiškį C-II-201 kab. (8 5) 2714581 sbugail@mruni.eu


STUDENTAI KONSULTUOJAMI

Dėstytojų skelbiami studentų konsultacijos laikai 2017/2018 m. m. rudens semestre:

Finansų institutas  / Ekonomikos institutas  

2017/2018 m. m. savaičių paskirstymas: rudens semestras 

*Norėdami atvykti į konsultaciją dėstytojo skelbiamu laiku, būtina dėl susitikimo iš anksto susitarti el. paštu. Kiekvieno mėnesio trečiąjį ketvirtadienį, studentai gali tartis dėl susitikimo su dėstytoju vėlesniu laiku, t. y. nuo 16:00 iki 19:00 val.


PRAKTIKA

Praktikos nuostatai
Praktikos sutartis
Tipinė studento praktikos vadovo atsiliepimo forma (atsiskaitymo lapas)


KITA INFORMACIJA

Studentų prašymų pvz.: Rektoriui , Dekanui 

2017/2018 m. m. akademinis kalendorius

Ekonomikos ir verslo fakulteto užsiėmimų tvarkaraščiai

Informacija apie studijų programas ir studijų dalykų aprašus

Paskaitų / seminarų medžiaga talpinama MRU virtualioje aplinkoje Moodle

MRU veikiančios studentų organizacijos