Konferencijos

  • Tarptautinė konferencija „Kur (link) eina mūsų ekonomikos“

Nuoroda į konferencijos puslapį <http://woe.mruni.eu/>

  •  Tarptautinė konferencija " Privatus ir viešasis sektorius: praktika ir tyrimai"

Nuoroda į konferencijos tinklapį http://prpps.mruni.eu/