Magistro studijų baigiamieji darbai (MSBD)

2017/2018 m. m. rudens semestro gynimai vyks laikotarpiu 2017 m. gruodžio 27 d. - 2018 m. sausio 5 d. Į Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanatą (V-419 kab.) darbai pristatomi iki 2017 m. gruodžio 11 d. (imtinai).

Tikslios gynimo datos pagal studijų programas bus skelbiamos Ekonomikos ir verslo fakulteto tinklapio skiltyje "Informacija studentams".

Parengtą baigiamąjį darbą studentas įteikia vadovui ne vėliau, kaip likus mėnesiui iki studijų grafike nurodyto baigiamųjų darbų gynimo termino pradžios (Pagal Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarkos 56 punktą).

Svarbu! Baigiamojo darbo angliškas pavadinimas bus spausdinamas diplomuose kartu su lietuvišku pavadinimu, todėl labai svarbu, kad temos pavadinimas būtų taisyklingai išverstas.

Kartu su baigiamaisiais darbais (2 egz.) studentas pateikia nustatytos formos deklaraciją, kurioje patvirtina, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių. Deklaracijos forma

Informuojame, jog baigiamieji darbai keliami į Studijų knygelę  Darbų talpinimo instrukcija

Studentai savo baigiamuosius (bakalauro/magistro) darbus gali įkelti į Studijų knygelę bei tuo pačiu parašyti darbo vadovui/recenzentui žinutę. Į Studijų knygelę keliami:
• tarpiniai baigiamojo darbo variantai;
• galutinis baigiamojo darbo variantas.
Vadovui aprobavus parengtą baigiamąjį darbą (galutinį variantą), studentas jį  privalo įkelti į Universiteto IS „Studijos“ (Studijų knygelė). Galutinis darbo variantas į Studijų knygelę įkeliamas .pdf formatu.  

Rektoriaus 2015-05-11 įsakymu Nr. 1I-217 patvirtinta MRU elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (toliau – eLABa) tvarka.

Išsamesnė informacija čia

 Magistro baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai:

Lietuvių kalba 

Anglų kalba