Doktorantūros studijos

 Finansų instituto doktorantai:

Jurga Grikietytė-Čebatavičienė Finansinio saugumo palaikymo priemonių veiksmingumo ES šalyse vertinimas, vadovė prof. dr. Asta Vasiliauskaitė
Rima Mickienė Baltijos jūros rytinės pakrantės regiono uostų veiklos poveikio šalių ekonomikai vertinimas, vadovas Prof. dr. Gintaras Černius;
Simonas Skaržauskas Mokesčių naštos poveikio ES šalių finansiniam stabilumui vertinimas, vadovė Doc. dr. Jekaterina Kartašova;
Danielius Kolisovas Rizikos draudimo fondų plėtros poveikio ES finansų sistemos stabilumui vertinimas, vadovas Prof. dr. Eduardas Freitakas;
Darius Rauličkis Kredito rizikos vertinimas taikant išankstinius ekonominius indikatorius, vadovė Prof. dr. Daiva Jurevičienė;
Kastickaitė Joana Namų ūkių sektoriaus poveikio šalies finansiniam stabilumui vertinimo modeliavimas, vadovė Prof. dr. Daiva Jurevičienė;
Mendelsonas Tomas Skolos poveikis šalies finansiniam stabilumui, vadovas Prof. dr. Eduardas Freitakas;
Kregždaitė Rusnė Kūrybinių industrijų poveikis finansiniam tvarumui ir ekonomikos plėtrai, vadovė Doc. dr. Eugenija Martinaitytė;
Konstantin Agafonov Kibernetinio saugumo valdymo modelis elektroniniams rinkimams įgyvendinti, vadovas doc. dr. Tadas Limba 
Gintarė Gulevičiūtė E. verslo kokybinių kriterijų taikymo modelio kūrimas ir vertinimas, vadovas doc. dr. Tadas Limba
Inga Malinauskaitė-van de Castel Duomenų subjekto teisės virtualiuose socialiniuose tinkluose: reglamentavimas ir apsauga, vadovas prof. dr. Darius Štitilis