Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)

Bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraščiai skelbiami Ekonomikos ir verslo fakulteto tinklalapio skiltyje "Informacija studentams".

Parengtą baigiamąjį darbą studentas įteikia vadovui ne vėliau kaip likus mėnesiui iki studijų grafike nurodyto baigiamųjų darbų gynimo termino pradžios (pagal Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarkos 56 punktą).

Svarbu! Baigiamojo darbo temos angliškas pavadinimas bus spausdinamas diplomuose kartu su lietuvišku pavadinimu, todėl labai svarbu, kad pavadinimas būtų taisyklingai išverstas.

Prie baigiamojo darbo turi būti pridėta sąžiningumo deklaracija

Informuojame, jog baigiamieji darbai keliami į Studijų knygelę.  Darbų talpinimo instrukcija

Studentai savo baigiamuosius (bakalauro/magistro) darbus gali įkelti į Studijų knygelę bei tuo pačiu parašyti darbo vadovui/recenzentui žinutę. Į Studijų knygelę keliami:
• tarpiniai baigiamojo darbo variantai;
• galutinis baigiamojo darbo variantas.
Vadovui aprobavus parengtą baigiamąjį darbą (galutinį variantą), studentas jį ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki gynimo privalo įkelti į Universiteto IS „Studijos“ (Studijų knygelė). Galutinis darbo variantas į Studijų knygelę įkeliamas .pdf formatu.

Bakalauro baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai