Instituto mokslinių tyrimų kryptys

 • Viešųjų ir privačių finansų valdymo ir kontrolės tobulinimas, ES mokesčių politika ir mokesčių bei muitų sistemos vystymas Lietuvoje
 • Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės
  TEISINGUMO ĮGYVENDINIMO TEISINIAI, SOCIALINIAI, EKONOMINIAI, POLITINIAI IR KULTŪRINIAI VEIKSNIAI
  ŠIUOLAIKINIAI ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS MECHANIZMAI: NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI ASPEKTAI
 • Šalies darni plėtra globalizacijos sąlygomis
  TVARIOS EKONOMINĖS PLĖTROS IR FINANSŲ SISTEMOS TRANSFORMACIJOS GLOBALIZACIJOS SĄLYGOMIS
 • Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas
  EKONOMINIAI, SOCIALINIAI IR POLITINIAI GYVENIMO KOKYBĖS IR UŽIMTUMO DIDINIMO VEIKSNIAI