Metodiniai nurodymai

Magistro baigiamųjų darbų metodiniai nurodymai

  • lietuvių kalba 
  • anglų kalba   

SVARBU: Privalote savo baigiamojo darbo pavadinimą taisyklingai (ne pažodžiui) išversti į anglų kalbą. Pavadinimas anglų kalba iš Jūsų darbo anotacijos bus įrašomas į Jūsų diplomo priedėlį.

Magistrinio darbo programos (kartu su kalendoriniu planu) pavyzdys

PASTABA: MBD rengimo etapų įskaitas galima laikyti tik prisiregistravus Sistemoje per "Skolų perlaikymo ir išankstinės sesijos registracija" skiltį Jūsų studento knygelėje.

Magistrantai, kurių baigiamieji darbai įvertinti „labai gerai“ ir „puikiai“, per 3 darbo dienas po gynimo, savo darbą turi pateikti į eLABa talpyklą. Rektoriaus 2015-05-11 įsakymu Nr. 1I-217 patvirtinta MRU elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (toliau – eLABa) tvarka.

Išsamesnė informacija čia