Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)

2017/2018 s. m. rudens semestro Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programų bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks laikotarpiu: gruodžio 27 d. – sausio 5 d.

  • Pagal Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarkos 56 punktą, vadovui baigiamasis darbas pristatomas ne vėliau kaip likus mėnesiui iki baigiamųjų darbų gynimo termino pradžios, t.y. iki š. m. lapkričio 27 d. Studentas privalo atsižvelgti į darbo vadovo pastabas bei pasiūlymus ir paredaguoti darbą. Bakalauro baigiamieji darbai pristatomi į Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanatą (V-419 kab,) ne vėliau (!) kaip iki š. m. gruodžio 11 d.
  • Recenzentas, likus ne vėliau kaip 2 dienoms iki darbo gynimo, įkelia recenziją į studento knygelę.

Teisės krypties (studijų programos Teisė ir muitinės veikla) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks laikotarpiu: 2017 m. gruodžio 18 d. - 2018 m. sausio 5 d. 

  • Vadovui paruoštas baigiamasis darbas turi būti pateiktas iki š. m. lapkričio 20 d. Įrištus baigiamuosius darbus į Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanatą (V-419 kab.) Teisės ir muitinės veiklos studijų programos studentai pristato ne vėliau kaip iki š. m. gruodžio 18 d. Į informacinę sistemą Studijos darbai keliami taip pat gruodžio 18 d.

Baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraščiai skelbiami Ekonomikos ir verslo fakulteto tinklalapio skiltyje "Informacija studentams".

Darbų pristatymo tvarka:

  • Į Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanatą (V-419 kab.) pristatomi 2 bakalauro baigiamojo darbo egzemplioriai. Jie pateikiami įrišti, pasirašyti autoriaus ir vadovo.    
  • Prie darbo pridedama nustatytos formos deklaracija , kurioje patvirtinama, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių.
  • Vieno egzemplioriaus vidinėje galinio viršelio pusėje įklijuokite vieną (16 x 22 cm) voką recenzijai ir vadovo atsiliepimui įdėti.
  • Svarbu: būtina taisyklingai išversti baigiamojo darbo pavadinimą į anglų kalbą (jį rašote baigiamojo darbo santraukoje/anotacijoje anglų kalba).
  • Prieš pristatydami darbus į dekanatą, įkelkite darbą pdf formatu į savo Studijų knygelę. Darbų talpinimo instrukcija. (CD pristatyti nebereikia).
  • Svarbu! Patikrinkite savo studijų knygelėje, ar nesįsivėlė klaida Jūsų baigiamojo darbo pavadinime.