Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)

Svarbu! Patikrinkite savo studijų knygelėje, ar nesįsivėlė klaidų Jūsų baigiamojo darbo pavadinime.

Ekonomikos krypties (studijų programos Finansų ekonomika) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 9-10 d. nuo 9:40 val. 

Verslo krypties (studijų programos Verslo sistemų kūrimas ir valdymas) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 9 d. nuo 9:40 val. 

  • Vadovui baigiamasis darbas pristatomas ne vėliau kaip likus mėnesiui iki baigiamųjų darbų gynimo termino pradžios, t.y. iki š. m. balandžio 10 d. Studentas privalo atsižvelgti į darbo vadovo pastabas bei pasiūlymus ir paredaguoti darbą. Bakalauro baigiamieji darbai pristatomi į Institutą (V-430 kab,) ne vėliau kaip iki š. m. balandžio 24 d. (imtinai)

Teisės krypties (studijų programos Teisė ir muitinės veikla) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks š m. gegužės 23-25 d. nuo 9:40 val. 

  • Vadovui paruoštas baigiamasis darbas turi būti pateiktas iki balandžio 17 d. Į Institutą TMV programos studentai darbus pristato iki š. m. gegužės 2 d. (imtinai)

Reikalavimai darbų pristatymui į Institutą:

  • Į Institutą (V-430 kab.) pristatomi 2 bakalauro baigiamojo darbo egzemplioriai. Jie pateikiami įrišti, pasirašyti autoriaus ir vadovo.    
  • Prie darbo pridedama nustatytos formos deklaracija , kurioje patvirtinama, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių.
  • Vieno egzemplioriaus vidinėje galinio viršelio pusėje įklijuokite vieną (16x22cm) arba du mažesnius vokus recenzijai ir vadovo atsiliepimui įdėti.
  • Svarbu: būtina taisyklingai išversti baigiamojo darbo pavadinimą į anglų kalbą.
  • Prieš pristatydami darbus į Institutą, įkelkite darbą pdf formatu į savo Studijų knygelę. Darbų talpinimo instrukcija.