Instituto mokslinių tyrimų kryptys

Ekonomikos ir verslo instituto mokslininkai vykdo šias tarpdisciplinines mokslo programos:

Programos tikslas - vykdyti ir plėtoti mokslinius tyrimus, siekiant šalies aplinkosaugos, socialinės, ekonominės ir tvermės, sprendžiant visuomenės raidos problemas globalizacijos sąlygomis. Programos aprašas

Programos tikslas - kompleksiškai ištirti ekonomines, socialines, teisines, valstybės valdymo, psichologines ir edukologines prielaidas Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui ir užimtumo galimybių didinimui; nustatyti kliūtis bei priežastis veiksmingam gyvenimo kokybės gerinimui ir užimtumo skatinimui; pasiūlyti efektyvius jų šalinimo būdus, grįstus mokslinių tyrimų rezultatais, ir pasiūlyti rekomendacijas gyvenimo gerovės ir užimtumo politiką formuojančioms valstybės institucijoms, politikos priemonių rengėjams ir įgyvendintojams. Programos aprašas 

TARPTAUTINĖS PREKYBOS VERSLO IR MUITINĖS VEIKLOS TENDENCIJOS: METODOLOGIJA IR PRAKTINĖS RAIDOS ASPEKTAI

 • Tarptautinės prekybos, muitų politikos formavimo ir įgyvendinimo tyrimai;

 • Muitinės ir kitų mokesčių institucijų veiklos teisinio reglamentavimo tendencijos diegiant naująją viešąją vadybą;

 • Valstybės įstaigų ir verslo struktūrų sąveika plėtojant tarptautinę prekybą ir užtikrinant jos saugumą;

 • Lietuvos gyventojų gerovės kūrimas plėtojant tarptautinį verslą: problemos ir perspektyvos.

Mokslinių tyrinėjimų tematika:

 • Tarptautinės prekybos prekėmis ir paslaugomis tendencijų, ekonominių faktorių, apsprendžiančių šias tendencijas, analizė – doc. dr. V. Rimkus, dokt. D. Karlaitė;
 • Tarptautinės prekybos saugumo užtikrinimo ir verslo sąlygų palengvinimo tyrimai – doc. dr. J. Radžiukynas, lekt. M. Stračinskij, dokt. R. Stankevičius, dokt. L. Jasutienė;
 • Europos Sąjungos bendrosios prekybos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo analizė – doc. dr. J. Radžiukynas, dokt. D. Karlaitė;
 • Lietuvos Respublikos logistikos įmonių veiklos plėtros ir tobulinimo tendencijų nustatymas – doc. dr. A.Jablonskis, lekt. S. Sarapinienė, dokt. L. Jasutienė;
 • Muitinės teisė kaip naujai besiformuojanti kompleksinė teisės mokslo šaka: viešojo ir privataus subjekto teisių ir pareigų prieštaros problemų tyrimai – prof. dr. A. Laurinavičius, lekt. K. D. Povilauskienė, lekt. L. Markevičienė;
 • Naujojo Europos Sąjungos modernizuoto muitinės kodekso taikymo analizė ir problemos – doc. dr. J. Radžiukynas, lekt. S. Sarapinienė;
 • Mokesčių teorinių ir praktinių problemų tyrimas – doc. d. V. Rimkus, dokt. A. Lučinskienė, lekt. J. Čebelis, lekt. L. Markevičienė;
 • Klasifikavimo ypatumų ir jų įtakos mokesčių surinkimui tyrimai, atitinkamų rekomendacijų rengimas – doc. dr. J. Gurevičienė, doc. dr. J. Reklaitis;
 • Verslo ir viešojo sektoriaus administravimo tendencijų analizė – prof. dr. A. Laurinavičius, prof. habil. dr. O. G. Rakauskienė, lekt. M. Stračinskij;
 • Pramoninės nuosavybės objektų (prekių ženklų) apsaugos tarptautinėje prekyboje tyrimai Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemonės Lietuvos muitinėje, jų analizė siekiant efektyviau kovoti su prekių klastojimu ir piratavimu – prof. dr. A. Laurinavičius, lekt. K. D. Povilauskienė, lekt. A. Žičkutė;
 • Verslo tarpininkavimo, atstovavimo tyrimai – doc. dr. A. Jablonskis, lekt. S. Sarapinienė.
 • Gyventojų gyvenimo kokybės (kaip ES ir Lietuvoje ekonominės politikos efektyvumo rodiklio) lyginamoji analizė: problemos ir perspektyvos tarptautinio verslo raidos kontekste – prof. hab. dr. O. G. Rakauskienė, prof. A. Laurinavičius, lekt. V. Servetkienė, dokt. D. Karlaitė.