Verslumo edukologija

  • Kryptis – Edukologija
  • Trukmė – 2 metai ištęstinės studijos
  • Suteikiamas laipsnis – Ugdymo mokslų magistro laipsnis

Detalus studijų programos aprašas
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)
__________________________________________________________________________________

Studijų programos tikslas - parengti edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius edukologus, galėsiančius vykdyti visuomenės bei įvairių socialinių grupių švietimą ir konsultavimą, siekiant skatinti darnios visuomenės raidos principais pagrįstą verslumą kaip žmogaus asmeninį ir dalykinį potencialą, laiduojantį aktyvią veiklą besikeičiančioje aplinkoje. Studijų programa skirta rengti verslumo edukologus – darbuotojus, gebančius vykdyti visuomenės bei įvairių socialinių grupių švietimą ir konsultavimą, siekiant skatinti darnios visuomenės raidos principais pagrįstą verslumą kaip žmogaus asmeninį ir dalykinį potencialą, laiduojantį aktyvią veiklą besikeičiančioje aplinkoje

Programos išskirtinumas - programose dėsto atvykstantys dėstytojai iš užsienio – Berlyno laisvojo universiteto (Vokietija), Porto universiteto (Portugalija), Ioanninos universiteto (Graikija).

Programos absolventai galės dirbti - ugdymo institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, karjeros centruose, verslo inkubatoriuose, tęsti akademinę karjerą šalies ir užsienio universitetuose bei kitose mokslo įstaigose.

Studijų programos vadovas

doc. dr. Romas Prakapas

el. p. prakapas@mruni.eu