Vaiko teisių apsauga

  • Kryptis – Socialinio darbo
  • Trukmė – 2 metai ištęstinės studijos
  • Suteikiamas laipsnis – Socialinių mokslų magistro laipsnis

Detalus studijų programos aprašas
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)
__________________________________________________________________________________

Studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos vaiko teisių apsaugos socialinio darbo magistrus, gebančius moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir plėtoti inovatyvias vaiko teisių apsaugos ir su ja susijusias vaiko gerovės užtikrinimo strategijas, įvairiose valstybinėse, nevyriausybinėse bei privačiose struktūrose, vykdančiose vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą nacionaliniame ir Europiniame kontekstuose.

Programos išskirtinumas - programoje dėsto atvykstantys dėstytojai iš užsienio – Porto universiteto (Portugalija), Vroclavo universiteto (Lenkija), Maltos universiteto (Malta

Programos absolventai galės dirbti - visų lygių ir tipų vaiko teisių apsaugos institucijose – valstybės institucijose, savivaldos institucijose bei visuomeninėse organizacijose. Absolventai galės tęsti studijas doktorantūroje ir siekti akademinės karjeros nacionalinėse ar užsienio aukštosiose mokyklose bei mokslinių tyrimų įstaigose.

Studijų programos vadovė

doc. dr. Rita Raudeliūnaitė
el. p. ritara@mruni.eu