Studijų programos kryptisSocialinis darbas
Valstybinis kodas628L50002
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 1,5 m.
Studijų kalba   
Lietuvių  

Studijų programos tikslas - parengti aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo magistrus, gebančius tarpkultūriniame lygmenyje dirbti su vaikais ir jaunimu, atlikti mokslinius tyrimus, analizuojant vaikų ir jaunimo socialines problemas; organizuoti socialinį darbą ir paslaugų teikimą, ieškant efektyviausių šių problemų sprendimo būdų, nuolat reflektuoti, vertinti savo profesinę veikla ir numatyti šios veiklos tobulinimo galimybes.

Programos išskirtinumas - programa vykdoma anglų kalba.


Studijų programos vadovė

Prof. dr. Vida Gudžinskienė
el. p. vida.gudzinskiene@mruni.eu


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS