Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu (anglų k.) su Rygos Stradina universitetu

  • Kryptis – Socialinis darbas
  • Trukmė – 1,5 m. nuolatinės studijos
  • Suteikiamas laipsnis – Socialinių mokslų magistro laipsnis
  • Studijos vykdomos kartu su Rygos Stradina universitetu (Latvija)

Detalus studijų programos aprašas
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)
__________________________________________________________________________________

Studijų programos tikslas - parengti aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo magistrus, gebančius tarpkultūriniame lygmenyje dirbti su vaikais ir jaunimu, atlikti mokslinius tyrimus, analizuojant vaikų ir jaunimo socialines problemas; organizuoti socialinį darbą ir paslaugų teikimą, ieškant efektyviausių šių problemų sprendimo būdų, nuolat reflektuoti, vertinti savo profesinę veikla ir numatyti šios veiklos tobulinimo galimybes.

Programos išskirtinumas - programa vykdoma anglų kalba.

Programos absolventai galės dirbti - tiriamąjį ir socialinį darbą su vaikais ir jaunimu visose socioedukacines paslaugas teikiančiose institucijose, gebės projektuoti, diegti ir plėtoti šiuolaikines socialinio darbo strategijas tarptautinėje darbo rinkoje ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Absolventai galės tęsti studijas doktorantūroje ir siekti akademinės karjeros nacionaliniuose ar užsienio aukštosiose mokyklose bei mokslinių tyrimų įstaigose.

Studijų programos vadovė

Prof. dr. Vida Gudžinskienė
el. p. vida.gudzinskiene@mruni.eu