Lyginamoji socialinė politika ir gerovė (anglų k., jungtinė programa)

  • Kryptis – Sociologija
  • Trukmė – 2 metai, nuolatinės studijos
  • Suteikiamas laipsnis – Socialinių mokslų magistro laipsnis
  • Programos vykdymo kalba - anglų kalba.
  • ! Artimiausias priėmimas vyks 2018 m.

Detalus studijų programos aprašas
Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės programos puslapis - http://www.cosopo.lt
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)


Studijų programą parengė ir nuo 2008 m. vykdo Mykolo Romerio universitetas kartu su užsienio partneriais – Tamperės universitetu (Suomija) ir Linco Johano Keplerio universitetu (Austrija).
Studijuoti priimami baigusieji socialinės politikos, sociologijos, socialinio darbo, ekonomikos, politikos ar kitų artimų socialinių mokslų bakalauro studijas bei gerai mokantys anglų kalbą.


Kodėl verta rinktis šią jungtinę programą?
Baigę programą padidinsite šansus sėkmingai įsidarbinti Europos Sąjungos, Lietuvos ir kitų šalių institucijose bei tarptautinėse organizacijose, taip pat galėsite tęsti studijas doktorantūroje, siekti akademinės karjeros šalies ir užsienio universitetuose.

Studijų programos tikslas - rengti kvalifikuotus sociologus, socialinės politikos bei gerovės ekspertus (analitikus ir tyrėjus) nacionalinėms, Europos ar tarptautinėms institucijoms / organizacijoms. Absolventai gebės rengti, įgyvendinti ir vertinti socialines programas bei projektus, parengti ir atlikti įvairius sociologinius tyrimus.

Įgyjamos kompetencijos:

  • Įsisavins socialinės politikos ir gerovės teorines žinias, gebės kritiškai analizuoti ir vertinti šias analizės sritis.
  • Įgys lyginamųjų ir tarpdisciplininių gerovės ir socialinės politikos tyrimų vykdymo žinių.
  • Gebės organizuoti ir vykdyti socialinės politikos ir gerovės sričių tyrimus šalyse, atstovaujančiose skirtingus gerovės modelius.
  • Įgys tarpkultūrinio bendravimo ir mokymosi kompetencijų, mokydamiesi trijuose skirtinguose universitetuose kartu su studentais iš įvairių Europos, Afrikos, Azijos šalių intensyvių programų metu.

Programos išskirtinumas - Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės magistro studijų programą parengė ir anglų kalba vykdo trys universitetai (MRU, UTA ir JKU). Programa integruoja šių šalių akademines tradicijas, profesorių ir kitų dėstytojų profesines kompetencijas bei vykdomų mokslinių tyrimų patirtį, studijos vyksta tarpkultūrinėje aplinkoje (programoje studijuoja Lietuvos, Suomijos, Austrijos, Rusijos, Čekijos, UK, Graikijos, JAV ir kitų valstybių studentai). Tai, kad programa yra jungtinė ir tarptautinė, išskiria ją nuo kitų sociologijos krypties studijų programų Lietuvos universitetuose. Programos unikalumą taip pat sąlygoja jos tarpdisciplininis pobūdis, specifiniai tikslai ir turinys bei inovatyvūs mokymosi metodai.

Programos absolventai galės dirbti
- Lietuvoje, kitose ES valstybėse narėse, taip pat Europos Komisijos institucijose, socialinių paslaugų srities įstaigose, visuomeninėse ir ne pelno siekiančiose organizacijose, visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanijose. Baigusieji studijas taip pat galės tęsti akademinę karjerą šalies ir užsienio universitetuose bei mokslo įstaigose.Baigimo diplomas:
Baigus studijų programą suteikiamas trijų universitetų rektorių pasirašytas sociologijos magistro diplomas. Studentai, atlikę numatytas procedūras, turi galimybę papildomai įgyti Tamperės universiteto diplomą.


Studijų organizavimo tvarka:

Studijos vyksta anglų kalba, taikomi inovatyvūs mokymo metodai, praktika atliekama nacionalinėse ir tarptautinėse, ES institucijose.
Kiekvieno semestro pradžioje vyksta intensyvūs 2 savaičių paskaitų kursai viename iš trijų partnerių-universitetų. Pirmojo semestro pradžioje intensyvios studijos vyksta Mykolo Romerio universitete, antrojo – Tamperės universitete, trečiojo – Linco Johano Keplerio universitete. Tolesnis mokymasis vyksta nuotoliniu būdu Moodle aplinkoje, tai suteikia palankias galimybes dirbantiems studentams derinti darbą ir studijas.
Fizinis judumas 2 savaičių trukmės studijoms į Mykolo Romerio universitetą, Tamperės universitetą ir Linco Johano Keplerio universitetą yra privalomas.

Studijų kaina ir išlaidos studijuojant:

Norminė studijų kaina yra skelbiama MRU čia.

Įstojus į valstybės finansuojamą vietą, valstybė kompensuoja tik norminę studijų kainą. Kelionių, apgyvendinimo ir pragyvenimo Tamperėje bei Lince išlaidas studijuojantieji dengia iš asmeninių lėšų. Universitetai partneriai stengiasi surasti finansiškai palankiausias apgyvendinimo sąlygas hosteliuose šalia universitetų; studentai taip pat gauna nuolaidas universitetų kavinėse.
Studentai gali pasinaudoti Erasmus+ programa judumui finansuoti ir studijuoti antrą semestrą Tamperėje bei trečią semestrą Lince (minimali vienos išvykos trukmė yra 3 mėnesiai). Taip pat iš Erasmus+ lėšų galima vykti į praktiką pasirinktoje užsienio šalyje (minimali trukmė 2 mėnesiai).


Studijų programos vadovė

doc. dr. Svajonė Mikėnė
el. p. svajone@mruni.eu