Karjeros valdymas
KARJEROS VALDYMAS

(Edukacinių technologijų valdymo studijų programos specializacija)

  • Studijų kryptis – Edukologija
  • Trukmė – 1,5 metų nuolatinės studijos
  • Suteikiamas laipsnisUgdymo mokslų magistras

Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)

_______________________________________________________________________

Mykolo Romerio universiteto (MRU) kartu su leidykla „Šviesa“ pristatoma bendra studijų programa „Edukacinių technologijų valdymas“ yra pirmoji edukologijos krypties programa, sukurta bendradarbiaujant mokslininkams ir edukacinio turinio kūrimo praktikams. Studijų programos tikslas – parengti perspektyvius edukologijos magistrus, kurie gebėtų organizuoti inovatyvaus ugdymo metodus ir sėkmingai taikyti naujausias technologijas.

  • Studijų programos tikslas - plėtoti edukologijos magistrų ugdymo, informavimo ir konsultavimo karjerai kompetencijas siekiant parengti specialistus, gebančius teikti karjeros valdymo pasaugas švietimo ir darbo rinkos segmentuose.

  • Programos išskirtinumas - atliepia šiandienos darbo rinkos aktualijas bei rengiamas naująsias Švietimo įstatymo pataisas – karjeros specialisto pareigybės įvedimą bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose ir kitose karjeros valdymo paslaugas teikiančiose institucijose.

  • Užsiėmimų organizavimas - nuolatinių studijų studentams pageidaujant užsiėmimai organizuojami penktadieniais po pietų ir šeštadieniais. Yra galimybė studijuoti pagal individualųjį studijų planą. Ištęstinių studijų įžanginė sesija prasideda spalio mėn.

  • Programos absolventai galės dirbti - įgytas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir karjeros valdymo specializacija suteikia absolventams platesnes integracijos darbo rinkoje bei asmeninės karjeros vystymo galimybes. Absolventai galės dirbti ne tik tiriamąjį, pedagoginį-konsultacinį, koordinacinį darbą, susijusį su inovacijų diegimu ugdymo/mokymosi procesuose mokyklose bei kitose švietimo institucijose, bet ir dirbti nacionalinėse bei tarptautinėse įmonėse, valstybinėse institucijose, švietimo įstaigose, kitose švietimo, verslo ar nevyriausybinėse organizacijose karjeros specialistu (konsultantu), gebančius teikti karjeros valdymo, karjeros stebėsenos, personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugas skirtingoms tikslinėms grupėms