Edukacinių technologijų valdymas


  • Studijų kryptis – Edukologija
  • Trukmė – 1,5 metų nuolatinės studijos
  • Suteikiamas laipsnisUgdymo mokslų magistras

Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)

Detalus studijų programos aprašas
__________________________________________________________________________________

Mykolo Romerio universiteto (MRU) kartu su leidykla „Šviesa“ pristatoma bendra studijų programa „Edukacinių technologijų valdymas“ yra pirmoji edukologijos krypties programa, sukurta bendradarbiaujant mokslininkams ir edukacinio turinio kūrimo praktikams. Studijų programos tikslas – parengti perspektyvius edukologijos magistrus, kurie gebėtų organizuoti inovatyvaus ugdymo metodus ir sėkmingai taikyti naujausias technologijas. 

Studijų programos tikslas - parengti plačios erudicijos, kūrybingus edukologijos magistrus, gebančius moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir plėtoti inovatyvaus ugdymo metodais ir informacinių technologijų taikymu grindžiamą mokymą ir mokymąsi kiekvienoje švietimo ir ugdymo institucijoje.

Programos išskirtinumas - tarpdisciplininis požiūris į mokymo ir mokymosi proceso organizavimą, apimantis lyderystės, IKT ir inovatyvių mokymo/osi metodų taikymo gebėjimų ugdymą, sudaro sąlygas įgyti bei gilinti didaktines žinias ir gebėjimus efektyviai naudoti įvairias šiuolaikines pedagogines ir informacines komunikacines technologijas pedagogo darbe.

Užsiėmimų organizavimas - studentams pageidaujant užsiėmimai organizuojami penktadieniais po pietų ir šeštadieniais. Yra galimybė studijuoti pagal individualųjį studijų planą.

Programos absolventai galės dirbti - tiriamąjį, pedagoginį ir konsultacinį-koordinacinį darbą visose švietimo ir ugdymo institucijose, gebės projektuoti, diegti ir plėtoti šiuolaikines edukacines technologijas akcentuojant inovatyvaus mokymosi, mokymosi visą gyvenimą koncepcijas

Absolventų atsiliepimai apie programą

“Studijos Edukacinių technologijų valdyme man buvo teorinis praktinių dalykų pagrindimas mano kasdieniame mokyklos darbe. Kaskart tobulėjau ir po paskaitų dažnai ateinančią savaitę pritaikydavau darbe su pradinių klasių mokiniais vis naujus metodus, priemones ar kitas idėjas. Visų studijų metu jaučiausi nuolat auganti ir tobulėjanti. Dabar savo darbe jaučiuosi dar stipresnė, nes daug dalykų galiu pagrįsti argumentuoti teoriškai ir moksliškai".        Indrė Neimantė

Studijų programos vadovė: doc. dr. Violeta Jegelevičienė; el. p. violeta.suboc@mruni.eu