Laipsnio neteikiančios studijos

 

PEDAGOGIKOS LAIPSNIO NETEIKIANČIOS STUDIJOS

KAS TAI?

Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus pedagogus, gebančius dirbti šiuolaikinėje švietimo institucijoje savarankiškai, kūrybingai ir atsakingai modeliuojant pedagoginę veiklą, taikant modernias ugdymo technologijas.

KAS GALI STUDIJUOTI?

Ketinantys studijuoti laipsnio nesuteikiančią Pedagogikos studijų programą privalo turėti aukštąjį išsilavinimą ir turi vykdyti priėmimo į universitetą sąlygas.

KAS PO TO?

Baigusiajam suteikiama mokytojo profesinė kvalifikacija ir studijas galima tęsti socialinių mokslų krypties magistrantūros programose.

Baigę laipsnio nesuteikiančią studijų programą Pedagogika asmenys gali dirbti pedagoginį darbą įvairaus tipo bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose, profesijos mokyklose, švietimo ir kitose viešojo, privataus ar verslo sektoriaus įmonėse bei organizacijose vykdančiose edukacinę veiklą .

STUDIJŲ TRUKMĖ?

Studijos trunka metus, o paskaitos vyksta penktadieniais ir šeštadieniais.

PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO APRAŠAS


Informacija apie studentų priėmimą rasite čia

Studijų programos vadovė:

doc. dr. Gintautė Žibėnienė

El.p. zibeniene@mruni.eu