Socialinis darbas ir teisės pagrindai

  Studijų programos kryptis - Socialinis darbas
  Valstybinis kodas - 612L54001
  Suteikiama kvalifikacija
  Socialinių mokslų bakalauras (Socialinio darbo krypties), socialinis darbuotojas
  Studijų trukmė:
  nuolatinės studijos (dienomis) - 4 m.,
  ištęstinės studijos (sesijomis) - 5 m.
  Semestro studijų kaina (2017 m.):
  nuolatinės studijos - 635 Eur,
  ištęstinės studijos - 508 Eur.
  Dalykai konkursiniam balui
  Istorija (Egzaminas), koeficientas 0,4 .
  Matematika arba Informacinės technologijos (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .
  Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,2 .
  Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .

  Detalus studijų programos aprašas:
  nuolatinės, ištęstinės


  KODĖL SOCIALINIO DARBO STUDIJOS?


  "Studijos MRU man suteikė platesnį socialinio pasaulio suvokimą. Ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Po visų praktikų, kurias atlikau, aš jau tikrai galėjau atsakyti, ar noriu dirbti socialinį darbą. Jau ketvirtame kurse pradėjusi dirbti, vis dar džiaugiuosi, kad man pasisekė atrasti savo profesinį "pašaukimą". Labiausiai šiame darbe mane džiugina kūryba ir mokymasis kasdien iš naujo suprasti, kad visi esame unikalūs ir turime savo būdus gyventi šiame pasaulyje. Rekomenduoju socialinio darbo studijas MRU visiems, kurie kartu su būriu puikių žmonių nori ieškoti atsakymų ir yra pasirengę mokytis pažinti save ir aplinką visą gyvenimą." (Eglė Martinkėnienė, Šv. Kryžiaus namų socialinė darbuotoja)  KUO YPATINGA SOCIALINIO DARBO PROGRAMA?

  Socialinio darbo programos tikslas - parengti aukštos profesinės kompetencijos socialinius darbuotojus, gebančius padėti pagalbos reikalingiems asmenims, grupėms ar bendruomenėms, atkurti ir stiprinti jų socialinius ryšius. Socialinio darbo studijų programa pasižymi universalumu - Jūs įgysite socialinio darbo, psichologijos, vadybos, administravimo, ekonomikos, teisės ir socialinės politikos žinių, taip pat gebėjimų, būtinų grupiniam ir komandiniam darbui, projektinei veiklai, konsultavimui ir t.t..


  Studijų metu Jums bus sudarytos galimybės

  *semestrą arba du studijuoti pasirinktame užsienio universitete;
  *dalyvauti įvairiose Europos šalyse vykdomose intensyviose studijų programose / projektuose;
  *atlikti studijų praktiką tiek Lietuvos, tiek užsienio institucijose, teikiančiose socialines paslaugas;
  Šią programą aukštai įvertino ir akreditavo Europos tarptautinių studijų kokybės vertinimo ekspertų grupė.  KOKIOS KARJEROS PERSPEKTYVOS?

  Socialinio darbuotojo profesinė veikla reikalinga ir vertinama visame pasaulyje, todėl mūsų programos absolventai – profesionalūs socialiniai darbuotojai, dirbantys Lietuvos ir užsienio šalių institucijose:

  • savivaldybių skyriuose,
  • vaikų teisių apsaugos tarnybose,
  • socialinių paslaugų teikimo vietose (pvz.: vaikų, paauglių, neįgaliųjų dienos centruose; globos namuose; pagyvenusių žmonių globos institucijose; šeimų centruose ir t.t.),
  • pataisos įstaigose,
  • medicinos įstaigose;
  • nevyriausybinėse organizacijose.

  Baigus bakalauro studijas, turėsite galimybę pasirinkti jungtines (tarptautines) magistrantūros studijų programas.

  DARBDAVIŲ ATSILIEPIMAI :

  “Mykolo Romerio universitetas rengia socialinius darbuotojus, kurie įgyja žinias bei įgūdžius sėkmingai įsilieti į darbo rinką. Iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad mūsų įdarbinti Mykolo Romerio universiteto absolventai yra aukštos kvalifikacijos specialistai.” (Edvardas Jablonskis, Vilniaus miesto nakvynės namų direktorius).


  „Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui jau daug metų bendradarbiauja su MRU. Per metus įstaigoje praktiką atlieka apie 8 studentai. Studentai atvykę į praktiką būna labai organizuoti, gerai žinantis savo praktikos tikslus, uždavinius bei praktikos viziją. Praktikantų atliekama praktika įstaigoje yra neatsiejama darbo dalis. Studentai atlieka jiems pavestas užduotis, yra atsakingi, sąžiningi. Malonu ir paprasta dirbti su studentais kurie laikosi darbo etikos.“ (Aleksandras Ustinovas, VšĮ Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui prezidentas).


  "Šio universiteto socialinio darbo studijų studentų ir absolventų išskirtinis bruožas - iniciatyvumas ir kūrybiškumas". (Dienos centro "Šviesa" direktorė Jūratė Tamašauskienė)
  Studijų programos vadovas

  doc. dr. Alina Petrauskienė
  el. p. alina@mruni.eu