Laisvalaikio ir pramogų edukacijaStudijų programos kryptis - Ugdymo mokslai
Valstybinis kodas - 612X90003
Suteikiama kvalifikacija – Ugdymo mokslų bakalauras (Edukologijos krypties)
Studijų trukmė:
nuolatinės studijos (dienomis) - 3 m.
Semestro studijų kaina (2017 m.):
nuolatinės studijos - 900 Eur
Dalykai konkursiniam balui
Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,4 .
Matematika arba Informacinės technologijos (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .
Istorija (Egzaminas), koeficientas 0,2 .
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .

Detalus studijų programos aprašas
__________________________________________________________________________________

Studentų nuomonę apie šią programą rasite čia!


Studijų programos tikslas ir ugdomos kompetencijos:

Programos tikslas - parengti kvalifikuotus neformaliojo ugdymo specialistus, gebančius planuoti laisvalaikio programas, organizuoti ir vykdyti pramoginius, edukacinius renginius bei projektus vaikams, jaunimui ar suaugusiems asmenims atsižvelgiant į jų poreikius įvairaus tipo institucijose ar bendruomenėse.

Baigę programą:

 • išlaisvinsite savo kūrybiškumą ir realizuosite asmeninius gebėjimus;
 • mokėsite derinti kūrybines idėjas su žiniomis ir įgūdžiais;
 • galėsite organizuoti renginius, padėsite žmonėms aktyviai ir prasmingai praleisti laisvalaikį;
 • išmananysite pramogų ir informacines technologijas nuolat kintančioje visuomenėje.

Programos absolventai galės dirbti:

 • visose bendrosios (pradinėje, mokykloje/darželyje, pagrindinėje, vidurinėje, gimnazijoje ar profesinėje) ir specialiosios (jaunimo, socializacijos centruose, sporto ir menų) paskirties mokyklose;
 • socioedukacinę pagalbą teikiančiose institucijose (vaikų ir jaunimo dienos centruose, daugiafunkciniuose bendruomenių centruose, vaikų globos namuose, asmenims su negalia skirtuose centruose);
 • renginius organizuojančiose nevyriausybinėse, viešosiose, privačiose ir kultūros įstaigose (muziejuose, bibliotekose);
 • rekreacijos institucijose (sanatorijose, laisvalaikio centruose, sporto klubuose, poilsio namuose ar viešbučiuose).

KUO YPATINGA ŠI PROGRAMA?

Studijuodami:

 • išmoksite derinti savo kūrybines idėjas su žiniomis ir įgūdžiais;
 • organizuosite renginius, padėsite žmonėms aktyviai ir prasmingai praleisti laisvalaikį;

 • įvaldysite pramogų ir informacines technologijas nuolat kintančioje visuomenėje.

Profesionali ir kūrybinga dėstytojų komanda, įdomūs studijų dalykai:

Įvadas į pramogų industriją, Laisvalaikio renginių organizavimas, Lyderystės ugdymas, Laisvalaikio vadybos pagrindai, Rekreacija, Šiuolaikiniai ugdymo metodai, Socioedukaciniai projektai ir programos, Socialinis dizainas, Socialinė reklama ir viešieji ryšiai, Scenos kultūros ugdymas ir kt.

Studijų praktikos: stebimoji, pramogų ir laisvalaikio asistento, organizatoriaus ir reflektyvioji praktika.

Galimybė rinktis tokias alternatyvas:

Pramogų technologijos; Virtualių žaidimų technologijos, Kūrybinės medijų technologijos;

arba

Edukacinių ekskursijų organizavimo technologijos; Meno terapija neformaliame ugdyme, Kultūrinių-edukacinių programų organizavimas.

KODĖL VERTA STUDIJUOTI?

Absolventų nuomonė apie studijas:

Inesa: „...nes studijuojant šią specialybę gauni ne tik teorinių ”sausų” žinių, tačiau ir daug praktinių įgūdžių... tai pravers ne tik profesiniame, bet ir asmeniniame gyvenime. Šios studijos ”neįstato į rėmus” ir leidžia veikti kūrybiškai, skatina iniciatyvą kurti ir organizuoti”.

Alina: “Mokykloje buvau labai aktyvi: vaidinau teatre, kūriau dekoracijas, rašiau renginių scenarijus, vedžiau renginius… jeigu mąstai apie šią specialybę, turi būti aktyvus arba to išmoksi studijuodamasJ… daug sužinosi apie kultūrą, ką reiškia dirbti komandoje, susipažinsi su socialiniu ir grafiniu dizainu... ir dar visokių įdomių dalykų...”

Evelina: ”... nes studijuojant galėsi realizuoti savo idėjas ir kūrybiškumą; išmoksi parašyti renginio scenarijų, sužinosi kaip prieiti prie maištaujančio paauglio... galėsi susipažinti su įvairių socialinių grupių žmonėmis ir padėti jiems organizuoti prasmingą laisvalaikį. O jei tau trūksta pasitikėjimo savimi, Lyderystės ugdymo paskaitose jo įgysi daugiau...”.

Paulius: ”Kai sraigiukas baigė mokyklą, kasdien tik naršė savo išmaniajame full HD ir stebėjo pro šalį bėgantį laiką. Vieną dieną jis aptiko Laisvalaikio ir pramogų edukacijos studijų programą Mykolo Romerio universitete ir suprato, jog švaisto savo brangų laiką nelabai reikšmingiems dalykams! Sraigiukas strimgalviais išlėkė iš namų, o kadangi gyveno vos už 1 km nuo universiteto, po 4 savaičių jis jau buvo vietoje. Dabar sraigiukas su kitais šauniais žvėreliais, o beigi taip pat išmintingomis pelėdomis kasdien išmoksta įdomių dalykų (pvz., ką galima daryti kitaip, kad nebūtų nuobodu...)”.

Jolanta: ”... nes trūksta gerų specialistų, kurie įdomiai ir šiuolaikiškai galėtų organizuoti renginius; sužinosi, kad laisvalaikis – tai ne tik kompiuteriniai žaidimai ar gražus makiažas... Leisies į STUDIJŲ NUOTYKĮ, kuris tau padės pažinti pramogų pasaulį...”.

Studentų nuomonę apie šią programą rasite čia!

KOKIOS STUDIJŲ GALIMYBĖS?

 • pasirinkti papildomas gretutinės krypties studijas;
 • studijuoti semestrą arba du pasirinktame užsienio universitete pagal Erasmus mainų programą;

 • atlikti laisvalaikio ir pramogų organizatoriaus praktiką ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje;

 • absolventai galės tęsti studijas edukologijos ar vadybos krypties magistrantūroje, turės galimybę pasirinkti jungtines (tarptautines) magistrantūros studijų programas.

KOKIOS KARJEROS PERSPEKTYVOS?

Programos absolventai ruošiami dirbti:

 • laisvalaikio renginių organizatoriais socioedukacinę pagalbą teikiančiose institucijose (vaikų ir jaunimo dienos centruose, daugiafunkciniuose bendruomenių centruose, vaikų globos namuose, asmenims su negalia skirtuose centruose);
 • edukacinių programų iniciatoriais, vadovais ir koordinatoriais nevyriausybinėse, viešosiose, privačiose meno ir kultūros įstaigose (muziejuose, bibliotekose);

 • laisvalaikio ir pramogų organizatoriais / animatoriais rekreacijos institucijose (sanatorijose, laisvalaikio centruose, sporto klubuose, poilsio namuose ar viešbučiuose) tarptautinėje ar multikultūrinėje aplinkoje.

Studijų programos vadovė

doc. dr. Jautrė R. Šinkūnienė
el. p.: jautre@mruni.eu