Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija

 

Studijų programos kryptis - Komunikacija
Valstybinis kodas - 612P90011
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras (Komunikacijos krypties)
Studijų trukmė: nuolatinės studijos (dienomis) - 3,5 m.,
Semestro studijų kaina (2017 m.):
nuolatinės studijos - 680 Eur,
Dalykai konkursiniam balui
Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,4 .
Informacinės technologijos (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .
Istorija (Egzaminas), koeficientas 0,2 .
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .


  Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos bakalauro studijų programos aprašai: nuolatinės


  Studijų programos tikslas - rengti aukščiausios kvalifikacijos tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos specialistus, kurie gebėtų analizuoti, suprasti ir įvertinti svetimų kultūrų bei daugiakultūrėje aplinkoje vykstančius reiškinius, įžvelgti jų priežastis bei prognozuoti tendencijas, puikiai mokėtų bent dvi užsienio kalbas. Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos bakalauro studijų programą baigusieji mokėtų naudotis moderniomis komunikacijos technologijomis, gebėtų aiškiai analizuoti, formuluoti ir pristatyti projektus bei idėjas, organizuoti tarptautinius renginius. Studijų programoje didžiulis dėmesys skiriamas bendrakultūriniams dalykams, tolerantiškos asmenybės lavinimui, tai sudaro sėkmingo bendražmogiško, tarptautinio ir tarpkultūrinio bendravimo pamatą.

  • Studijų metu dėstomi bendra universitetiniai dalykai: filosofija, psichologija, religijų studijos, studijų įvadas.
  • Komunikacijos praktinių įgūdžių krypties studijų dalykų grupė: kūrybinis rašymas, protokolas ir etiketas, naujųjų medijų komunikacija, auditorijos tyrimai, pirmoji užsienio kalba, antroji užsienio kalba.
  • Studijų krypties dalykai: komunikacijos teorija, viešoji erdvė ir jos veikėjai, tarpkultūrinė komunikacija, tarptautinės organizacijos ir tarptautinė komunikacija, tarptautiniai santykiai ir diplomatija, kursinis darbas, praktika, bakalauro baigiamasis darbas.
  • Dalykai gilesnei specializacijai: regionų studijos, verslo komunikacija ir derybos, viešieji ryšiai, žurnalistikos pagrindai, pokyčių valdymas ir projektų vadybos pagrindai, trečioji užsienio kalba, propaganda ir informaciniai konfliktai, įvaizdžio vadyba.

  Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos bakalauro studijas baigusieji taps plataus akiračio aukštos kvalifikacijos specialistais, kurie gebės puikiai prisitaikyti ne tik prie sparčiai kintančių Lietuvos darbo rinkos sąlygų, bet ir prie globalėjančio pasaulio iššūkių. Jie galės tęsti studijas įvairių krypčių magistrantūros studijose bei dirbti viduriniosios grandies specialistais viešajame sektoriuje, nevyriausybinėse organizacijose, privačiame versle, patys kurti į tarptautinę erdvę įsiliejančias bendroves ar siekti karjeros tarptautinėse organizacijose.

  Absolventai savo karjerą galėtų modeliuoti trimis kryptimis:

  • Viešajame sektoriuje. Visose ministerijose, savivaldybėse esama tarptautinių ryšių skyrių, kuriuose baigusieji Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos studijas nesunkiai rastų darbo. Artimiausią dešimtmetį į Lietuvą atvyks nauji imigrantų srautai, jų socializacijai, adaptacijai bus reikalingi specialistai, išmanantys kitų tautų kultūras, mokantys kalbas.
  • Privačiame versle. Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos specialistai galėtų pagyvinti Lietuvos privataus verslo sektorių, būdami plataus profilio darbuotojais, mažose ir vidutinėse įmonėse jie galėtų atlikti administravimo funkcijas, tuo pačiu padėti integruotis iš svetur atvykstančiai darbo jėgai bei padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms eiti į užsienio rinkas ten siūlant savo produktus bei paslaugas.
  • Tarptautinėse organizacijose. Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos specialistai nesunkiai įsilietų ir į tarptautinę darbo rinką įvairiose tarptautinėse organizacijose. Atskira darbo užsienyje sritis būtų veikla lietuvių emigracijoje.