Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija

 

Studijų programos kryptis - Komunikacija
Valstybinis kodas - 612P90011
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras (Komunikacijos krypties)
Studijų trukmė: nuolatinės studijos (dienomis) - 3 m.,
Semestro studijų kaina (2017 m.):
nuolatinės studijos - 680 Eur,
Dalykai konkursiniam balui
Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,4 .
Informacinės technologijos (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .
Istorija (Egzaminas), koeficientas 0,2 .
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .


  Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos bakalauro studijų programos aprašai: peržiūrėti


  Studijų programos tikslas - rengti aukščiausios kvalifikacijos tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos specialistus, kurie gebėtų analizuoti, suprasti ir įvertinti svetimų kultūrų bei daugiakultūrėje aplinkoje vykstančius reiškinius, įžvelgti jų priežastis bei prognozuoti tendencijas, puikiai mokėtų bent dvi užsienio kalbas. Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos bakalauro studijų programą baigusieji mokėtų naudotis moderniomis komunikacijos technologijomis, gebėtų aiškiai analizuoti, formuluoti ir pristatyti projektus bei idėjas, organizuoti tarptautinius renginius. Studijų programoje didžiulis dėmesys skiriamas bendrakultūriniams dalykams, tolerantiškos asmenybės lavinimui, tai sudaro sėkmingo bendražmogiško, tarptautinio ir tarpkultūrinio bendravimo pamatą.

   • Studijų metu dėstomi bendra universitetiniai dalykai: filosofija, psichologija, studijų įvadas.
   • Studijų krypties (komunikacijos) dalykai: komunikacijos teorija, tarpkultūrinė komunikacija, viešoji erdvė ir jos veikėjai, viešųjų ryšių pagrindai, tarptautinės organizacijos ir tarptautinė komunikacija, tarptautiniai santykiai ir diplomatija, naujųjų medijų komunikacija.
   • Dalykai gilesnei specializacijai: skaitmeninis turinys ir kompiuterinė grafika, komunikacijos etika ir teisė, žaidybinimo metodai ir technologijos, regionų (Amerikos ir ES) studijos, įvaizdžio vadyba, projektų valdymas, verslo derybos.
   • Studijos organizuojamos taip, kad nuo pat pirmo kurso atliekamas praktinis kompleksinis projektas, rengiamas kursinis darbas, atliekama praktika ir kryptingai pereinama prie baigiamojo darbo rengimo, siejant kursinio ir praktikos veiklas.
   • Studijos vyksta anglų kalba. Taip pat galima pasirinkti studijuoti dar dvi užsienio kalbas. Tarp jų ir šiuo metu ypač populiarias ispanų, norvegų ar kinų bei korėjiečių kalbas.

    Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos bakalauro studijas baigusieji taps plataus akiračio aukštos kvalifikacijos specialistais, kurie gebės puikiai prisitaikyti ne tik prie sparčiai kintančių Lietuvos darbo rinkos sąlygų, bet ir prie globalėjančio pasaulio iššūkių. Jie galės tęsti studijas įvairių krypčių magistrantūros studijose bei dirbti viduriniosios grandies specialistais viešajame sektoriuje, nevyriausybinėse organizacijose, privačiame versle, patys kurti į tarptautinę erdvę įsiliejančias bendroves ar siekti karjeros tarptautinėse organizacijose.

    Absolventai savo karjerą galėtų modeliuoti trimis kryptimis:

     Viešajame sektoriuje. Visose ministerijose, savivaldybėse esama tarptautinių ryšių skyrių, kuriuose baigusieji Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos studijas nesunkiai rastų darbo. Artimiausią dešimtmetį globalėjančiame pasaulyje judės nauji imigrantų srautai, jų socializacijai, adaptacijai bus reikalingi specialistai, išmanantys kitų tautų kultūras, mokantys kalbas.
     Privačiame versle. Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos specialistai galėtų pagyvinti privataus verslo sektorių, būdami plataus profilio darbuotojais, mažose ir vidutinėse įmonėse jie galėtų atlikti administravimo funkcijas, tuo pačiu padėti integruotis iš svetur atvykstančiai darbo jėgai bei padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms eiti į užsienio rinkas ten siūlant savo produktus bei paslaugas.
     Tarptautinėse organizacijose. Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos specialistai nesunkiai įsilietų ir į tarptautinę darbo rinką įvairiose tarptautinėse organizacijose.

      Socialinė partnerė Aistė Žilinskienė, Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė


      "Ši programa atitinka tris labai aktualius šių dienų darbo rinkai aspektus:
      1. Studentai mokami komunikacijos pagrindų, kas juos įgalina praktinei veiklai.
      2. Pažymėtinas platus kontekstinis programos akcentas. Studentai įgyja žinių apie pasaulio kultūrų ypatumus, tarpkultūrinius komunikacinius niuansus bei supažindinami su organizacijų ir institucijų bruožais.
      3. Mokomi užsienio kalbų, pasirinktinai pagal jų pomėgius ir ateities planus.
      Studijų koncentravimas į tris metus padeda efektyviau ir greičiau pasiruošti darbo rinkai. Praktikos galimybės atveria kelius jau studijuojant išbandyti teorines žinias praktikoje, greičiau susirasti darbą baigus studijas. Suteikiami tarptautinių organizacijų vystymo, užsienio politikos, kalbų pagrindai įgalina studentus dirbti su užsienio rinkomis, nacionalinį turinį adaptuoti tarptautinei bendruomenei."