Komunikacija ir kūrybinės industrijos

 

Studijų programos kryptis - Komunikacija
Valstybinis kodas - 612P90010
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų bakalauras (Komunikacijos krypties)
Studijų trukmė:
nuolatinės studijos (dienomis) - 3,5 m.,
ištęstinės studijos (sesijomis) - 5 m.
Semestro studijų kaina (2017 m.):
nuolatinės studijos - 680 Eur,
ištęstinės studijos - 476 Eur.
Dalykai konkursiniam balui
Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,4 .
Informacinės technologijos (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .
Istorija (Egzaminas), koeficientas 0,2 .
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .

Detalus studijų programos aprašas:nuolatinės, ištęstinės
__________________________________________________________________________________

Studijų programos tikslas ir ugdomos kompetencijos:

Programos tikslas - rengti kvalifikuotus naujųjų medijų komunikacijos specialistus, sugebančius integraliai suprasti šiuolaikines kūrybos aplinkas, jas technologiškai įprasminti ir realizuoti, sugebančius dirbti su uždaviniais, susijusiais su šiuolaikinėmis interaktyvios komunikacijos technologijomis įvairiose veiklos srityse.

Programos absolventai gebės:

  • organizuoti kūrybiniam procesui skirtas tradicines ir skaitmenines aplinkas, plėtoti ir valdyti komunikacijos ir medijų technologinės plėtros projektus;
  • pritaikyti mokslo žinias kūrybinių technologijų taikymo atvejus ir vertinti plėtros galimybes, vykdyti kūrybinių technologijų inovatyvius projektus, taikant įgytas žinias naujose ir nepažįstamose aplinkose;
  • atsakingai taikyti komunikacijos ir kūrybinių technologijų žinias kūrybiškai naudodami virtualias darbo aplinkas ginant tokias universalias vertybes, kaip žmogaus teisės, žodžio ir informacijos laisvė;
  • užtikrinti efektyvų kūrybinį komunikavimą bendradarbiaujant tradicinėse ir virtualiose aplinkose organizuojant medijų projektus;
  • socialiai atsakingai taikyti komunikacijos ir kūrybos technologijų žinias inovacijų procese, panaudojant socialinius tinklus, plėtojant elektroninio dalyvavimo formas;
  • kryptingai ir savarankiškai domėtis komunikacijos ir kūrybinių technologijų pasiekimais, naujosiomis medijų ir kitomis atsirandančiomis technologijomis, jų tendencijomis bei perspektyvomis Lietuvoje ir pasaulyje, išmano saviugdos principus ir geba juos pritaikyti užtikrindami tęstinį ugdymąsi besikeičiančioje socialinėje ekonominėje aplinkoje.

Pagrindiniai studijų dalykai

Studijų metu dėstomi bendra universitetiniai dalykai: studijų įvadas, filosofija, psichologija
Komunikacijos praktinių įgūdžių krypties studijų dalykų grupė: kūrybinis rašymas, profesinė užsienio kalba, verslo komunikacija ir derybos
Studijų krypties dalykai: komunikacijos teorijų pagrindai, kūrybiškumo galimybės ir veikla, elektroninė leidyba, naujųjų medijų komunikacija, reklamos dizainas, žaidimų industrija, viešųjų ryšių pagrindai.
Dalykai gilesnei specializacijai: šiuolaikinis dizainas, elektroninis verslas ir e. paslaugos, elektroninio marketingo pagrindai, intelektinės nuosavybės pagrindai, įvaizdžio vadyba, prodiusavimas televizijoje, propaganda ir informaciniai konfliktai.

Pavasario semestro projektų gynimai vyksta Kūrybinių industrijų dienų metu.
Juos galite peržiūrėti KID.MRUNI.EU

Studijų programos išskirtinumas:

Yra galimybė įgyti gretutinį dvigubą kvalifikacinį laipsnį.

Programos absolventai galės dirbti:

Programos absolventai, galės dirbti šiose srityse: reklamoje, mados, filmų, muzikos, leidybos srityse. Galės save atskleisti ir tobulinti mokslo tyrimuose ir technologijose, televizijoje ir radijuje. Komunikacija ir kūrybinės technologijos yra kompleksiška sritis, kuri leis kūrybiškai taikyti technologijas tokiose srityse kaip turizmas, sporto industrijos, socialinis verslas ir socialinės paslaugos, e. valdžios ir e. demokratijos srityse, taip pat švietimo ir mokslo industrijose.
Už programą atsakinga prof. Aelita Skaržauskienė. Programoje dirba komunikacijos srities specialistai, psichologai, filosofai, filologai, dizaineriai, menininkai, vadybininkai, informatikai, teisininkai.

Apie mus žiniasklaidoje