Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara


 

Studijų programos kryptis - Komunikacija
Valstybinis kodas - 612P90010
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų bakalauras (Komunikacijos krypties)
Studijų trukmė:
nuolatinės studijos (dienomis) - 3 m.
Semestro studijų kaina (2017 m.):
nuolatinės studijos - 680 Eur.
Dalykai konkursiniam balui
Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,4 .
Informacinės technologijos (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .
Istorija (Egzaminas), koeficientas 0,2 .
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .

Detalus studijų programos aprašas: nuolatinės
__________________________________________________________________________________

Studijų programos tikslas ir ugdomos kompetencijos:

Komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros specialistai labai reikalingi, bet tuo pačiu jaučia didelę konkurenciją. Studijų programos tikslas ugdyti komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros kompetencijas bei parengti sėkmingai karjerai. O tam reikalingi teoriniai pagrindai, organizacijos aplinkų ir konteksto pažinimas, specifinis įvairių platformų išmanymas ir tuo pačiu praktinės žinios taikant įrankius ir technikas turinio rinkodarai.

Programos struktūra:

Pirmaisiais metais studentai įgys komunikacijos, viešųjų ryšių, skaitmeninės rinkodaros, kūrybinių industrijų ir elektroninio verslo pagrindus, taip pat studijuos bendra universitetinius dalykus ir užsienio kalbas.
Studentai gebės taikyti fundamentines teorines ir praktines skaitmeninės rinkodaros bei komunikacijos žinias, ugdys dalykines kompetencijas, svarbias tolimesnei veiklai skirtinguose sektoriuose.
Antraisiais studijų metais studentai gilins savo žinias naujųjų medijų komunikacijoje, socialinių tinklų kūrime bei dalyvavime, komunikacijos etikoje ir teisėje. Taip pat gilinsis į skaitmeninio turinio kūrimą ir grafiką, skaitmeninį dizainą bei žaidybinimą.
Studentai gebės organizuoti ir užtikrinti veiksmingą bei efektyvų komunikavimą organizacijoje, bendradarbiaujant tradicinėse ir virtualiose aplinkose, plėtoti ir valdyti medijų projektus, kurti organizacijos turinio rinkodarą.
Studentai gebės atsakingai taikyti skaitmeninės rinkodaros ir komunikacijos žinias, ginant tokias universalias vertybes, kaip žmogaus teisės, žodžio ir informacijos laisvė.
Trečiaisiais studijų metais studentai įgis praktinių žinių ir rengs baigiamąjį darbą. Taip pat galės įgyti profesinių žinių informacinių krizių vadyboje, elektroninėje leidyboje ar prodiusavime, mokytis projektų valdymo ar verslo komunikacijos ir derybų.
Studentai gebės pritaikyti mokslo žinias skaitmeninės rinkodaros ir komunikacijos taikymo atvejus ir vertinti plėtros galimybes, vykdyti inovatyvius projektus, taikant įgytas žinias naujose ir nepažįstamose aplinkose.

Programos absolventai galės dirbti:

Verslo, viešajame ar nevyriausybiniame sektoriuose komunikacijos padalinyje, reklamoje, mados, filmų, muzikos, leidybos srityse, žiniasklaidoje. Galės save atskleisti ir tobulinti mokslo tyrimuose ir technologijose. Skaitmeninė rinkodara ir komunikacija yra kompleksiška sritis, kuri leis kūrybiškai taikyti technologijas tokiose srityse kaip turizmas, sporto industrijos, socialinis verslas ir socialinės paslaugos, e. valdžios ir e. demokratijos srityse, taip pat švietimo ir mokslo industrijose.

Už programą atsakinga prof. Aelita Skaržauskienė. Programoje dirba komunikacijos srities specialistai, psichologai, filosofai, filologai, dizaineriai, menininkai, vadybininkai, informatikai, teisininkai.KŪB „Aivos sistemos“ direktorius, MRU socialinis partneris

"Šios bakalauro programos studentai studijuodami ,,Komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros" studijų programą galės pagilinti žinias tiek tradicinės, tiek skaitmeninės rinkodaros srityse. Po studijų gebės valdyti rinkodaros kampanijas ir komunikaciją socialiniuose tinkluose, dirbti su skaitmenine reklama, žiniasklaidos ir tradiciniais rinkodaros projektais. Tokia programa leidžia prisitaikyti prie pasikeitusių rinkos tendencijų ir padidėjusio šios srities specialistų poreikio."
Lektorė Gintarė Gulevičiūtė

"Skaitmeninės rinkodaros ir komunikacijos studijos puikus pasirinkimas studentams, kurie nori įgyti tarpdisciplininių kompetencijų ir turėti pasirinkimą dirbti įvairiose sektoriuose. Ši programa apima komunikacijos, rinkodaros, vadybos, dizaino ir kūrybiškumo dalykus, kurie pravers norint dirbti verslo organizacijose ar kūrybinėse industrijose. Pakomentuodama savo veiklos sritį – e-marketingą – galiu teigti, kad skaitmeninės reklamos srityje labai pasigendama ne tik pagrindų, bet ir kūrybinių kompetencijų, o būtent ši programa gali jų suteikti daugiausiai."

Doc. dr. Gintarė Žemaitaitienė, direktoriaus pavaduotoja (prodekanė)

"Studijų procese tenka sutikti įvairių studentų. Vieni jų ateina aiškiai apsisprendę, ko nori, kryptingai to siekia, iš kiekvienos disciplinos pasiima tai, ko jų įsivaizdavimai ateities profesijai reikia labiausiai. Kai kurie jų, trijų metų bėgyje persigalvoja, vizija pasikeičia, ima ruoštis kitai veiklos sričiai, ugdo savo naujai atrastus gebėjimus ir tampa kompetentingais. Daugiausia vis tik tokių, kuriems įdomu ir kurie stiprūs komunikacijoje, domisi technologijomis ir nori tai pritaikyti organizacijų valdyme. Juk komunikuojame bet kuriame sektoriuje, bet kuriame darbe. Nei viena veikla neįmanoma be mokėjimo bendrauti, parinkti tam tinkamus kanalus ir priemones, žinojimo, su kokiais trukdžiais gali susidurti. Skaitmeninės rinkodaros ir komunikacijos programos ypatumas – tai ne tik fundamentaliųjų žinių įgijimas, bet ir naujausių technologinių įrankių bei platformų pristatymas, galimybė gilintis tiek į organizacijų vidinę, tiek išorinę komunikaciją ir savo kompetencijų skaitmeninėje rinkodaroje vystymas, išbandant save skirtingose industrijose."