Bakalauro baigiamieji darbai

Bakalauro baigiamojo darbo pateikimo tvarka

Gynimai numatomi tokiomis datomis:

  • Bakalauro baigiamuosius darbus KOMUNIKACIJA IR KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS  studentams į KI privaloma pristatyti iki BALANDŽIO 16 D. (imtinai). Gynimai vyks 2018 m. gegužės 15 d. 9:00 III-218 aud. ir gegužės 16 d. 9:00 I-406 aud.
  • Bakalauro baigiamuosius darbus TARPTAUTINĖ IR TARPKULTŪRINĖ KOMUNIKACIJA studentams į KI privaloma pristatyti iki BALANDŽIO 16 D. (imtinai). Gynimai vyks 2018 m. gegužės 17 d. 9:00 III-226 aud.
  • Bakalauro baigiamuosius darbus SOCIALINĖ KOMUNIKACIJA IR MEDIACIJA studentams į KI privaloma pristatyti iki BALANDŽIO 16 D. (imtinai). Gynimai vyks 2018 m. gegužės 18 d. 9:00 III-226 aud.

  • Pagal Studijų rezultatų vertinimo tvarką “ginami tik formaliąją patikrą praėję baigiamieji darbai”. Instrukcija, kaip patalpinti baigiamąjį darbą rasite čia

Bakalaurantas turi pateikti :

2 bakalauro baigiamojo darbo egzempliorius. Abu egzemplioriai turi būti su vadovo, konsultanto (jei toks yra) – tituliniame lape, bakalauro parašais (bakalauras pasirašo darbo gale, po išvadomis). Vieno baigiamojo darbo  viršelio vidinėje pusėje (darbo pabaigoje) įklijuojami 2 vokai (pirmas vokas – recenzijai; antras vokas - CD (kuriame turi būti įrašytas baigiamasis darbas Word ir PDF failais, ant CD reikia užrašyti V.Pavardę ir studijų programą);

· Užpildytą sąžiningumo deklacijos formą (formą rasite čia );

· Neįrištą A4 formato lapą, kuriame įrašyta: BSBD autoriaus vardas ir pavardė, el.paštas, temos pavadinimas lietuvių bei anglų kalba.

PVZ.: LT: Elektroninio verslo valdymo metodų diegimas šiuolaikinėse organizacijose

EN: Implementation of Management Methods of E-business in Modern Organizations·

  • Recenzijas studentai gaus nurodytu el. paštu, ne vėliau kaip 24 val. iki gynimo.
  • Gynimo metu, baigiamojo darbo autorius pateikia trumpą savo darbo pristatymą (iki 10 min.), nurodydamas tyrimo problemą, darbo tikslą, uždavinius, hipotezę (jei yra), tyrimo objektą, dalyką, gautus tyrimo rezultatus, taikytus metodus.