MRU Mokslo publikacijos

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas


Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos talpykloje eLABa PDB registruojamos Universiteto darbuotojų ir doktorantų einamųjų ir ankstesniųjų metų publikacijos. Pagal eLABa ataskaitų duomenis bus rengiami dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų publikacijų bibliografiniai sąrašai ir statistika. Informacija  naudojama darbuotojų eiliniam ir neeiliniam atestavimui, konkursui pareigoms užimti, pedagoginiams vardams suteikti ir kitoms Universitete vykdomoms procedūroms, metinei Universiteto mokslo produkcijos ataskaitai parengti.

Publikacijos registruojamos ir elektroniniai dokumentai įkeliami pagal Mykolo Romerio universiteto elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą tvarkos aprašą (patvirtinta Rektoriaus 2015-05-11 įsakymu Nr. 1I-217). 

Registruotas publikacijas galima rasti Lietuvos akademinės bibliotekos kataloge pasirinkus išteklių eLABa talpykla (PDB ir ETD).