Tarptautiniai vertinimai

  • 2006 - tais metais Mykolo Romerio universitete buvo atliktas institucinis Europos universitetų asociacijos (EUA) įvertinimas. Įvertinimo išvadas galima rasti čia.
  • 2011 - tais metais Mykolo Romerio universitete buvo atliktas institucinis Tarptautinės universitetų asociacijos (IAU) įvertinimas. Įvertinimo išvadas galima rasti čia.
  • 2011-tais metais Mykolo Romerio universitete buvo atlikta išsami tarptautiškumo strategijos analizė (ISAS) pasitelkiant Pasaulio universitetų asociacijos Ekspertų grupę. Užsienio ekspertai pažymėjo, kad Mykolo Romerio universitetas sėkmingai įgyvendina užsibrėžtus tarptautiškumo strategijos tikslus.

  • 2013 m. vasario 15 d. Europos Universitetų Asociacijos (EUA) Institucinio vertinimo programos (IEP) ekspertų darbo grupės vadovas prof. Ferdinand Devinsky akademinei Mykolo Romerio universiteto bendruomenei (MRU) pristatė vertinimo išvadas. Ekspertai bendravo su beveik 200 akademinės Universiteto bendruomenės atstovais, buvo kalbama apie Universiteto strategijos įgyvendinimą įvairiais aspektais, t.y., studijų programų kūrimą ir įgyvendinimą, mokslo programų planavimą, ryšius tarp universiteto struktūrinių padalinių, veiklų finansavimo, projektų įgyvendinimo ir kitais klausimais. Buvęs Bratislavos Comenius rektorius prof. F. Devinsky sveikino teisingu keliu einantį MRU, nes, pasak ekspertų darbo grupės vadovo, dauguma kalbintų Universiteto studentų sakė jį pasirinkę ir didžiuojasi aukšta studijų kokybe. Prof. F. Devinsky taip pat skatino plėtoti nuotolines studijas ir mokymąsi visą gyvenimą bei stiprinti tarptautinį judumą – Erasmus mainus. Ekspertų grupę sudarė tarptautinio lygio ekspertai ir mokslininkai: grupės vadovas prof. Ferdinand Devinsky (Slovakija), prof. Philippe Rousseau (Prancūzija), prof. Hannele Niemi (Suomija), Julian Hiller (Vokietija), Alicja Bochajczuk (EUA). Ekspertų išvadose buvo teigiamai įvertinta Universiteto vadyba, pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai, kaip ją toliau gerinti. Ekspertų pateiktas institucinio vertinimo išvadas galima rasti čia.