Apie MRU

Mykolas Romerio universitetas (MRU) pavadintas Lietuvos konstitucinės teisės patriarcho Mykolo Romerio (1880 – 1945) vardu. Antrame pagal dydį ir didžiausiame socialinių mokslų universitete Lietuvoje 2015 metais studijavo virš 13 000 studentų.

STUDIJOS

Universitete veikia penki fakultetai: Ekonomikos ir finansų valdymo, Politikos ir vadybos, Socialinės gerovės, Teisės, Viešojo saugumo fakultetai. Taip pat Verslo ir medijų mokykla (Business and Media School (BMS)). Universiteto fakultetai įsikūrę dvejuose didžiausiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje ir Kaune.

Vykdoma apie 80 studijų programų, iš kurių apie 20 - anglų kalba. Visuotinai pripažintos ir populiariausios - viešojo saugumo, teisės, viešojo administravimo, psichologijos, socialinio darbo studijų programos.

Įvairių karjeros valdymo informacinių sistemų duomenimis universiteto absolventai pagal įsidarbinimą ir gaunamo atlyginimo dydį Lietuvoje yra tarp lyderių.

MRU yra aktyvus įvairių pasaulinių universitetų organizacijų, tokių kaip Europos universitetų asociacija (EUA), Pasaulio universitetų asociacija (IUA) narys. Aktyviai plėtojamos tarptautinės partnerystės, iš kurių sėkmingiausios su Dongseo University (Pietų Korėja) ir Middlesex University London (Jungtinė Karalystė) universitetais.

Universiteto tarptautiškumas įtvirtinamas per bendradarbiavimo sutartis, naujas partnerystes, tarptautinius mokslo ir studijų projektus, kviečiant aukštos kvalifikacijos vizituojančius dėstytojus, universiteto akademinei bendruomenei dalyvaujant tarptautinėse konferencijose, seminaruose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

Intensyviai vykdomos Azijos centro, Frankofoniškų šalių studijų centro bei Karaliaus Sedžiongo instituto veiklos.  Universiteto tarptautiškumą skatina užsienio universitetų, kitų aukštojo mokslo institucijų, ambasadų, įstaigų, pasaulinio garso organizacijų atstovų vizitai.

MOKSLAS

Mykolo Romerio universitetas sėkmingai įgyvendina vieną svarbiausių savo misijų - puoselėti mokslinių tyrimų ir inovacijų kultūrą. 2015 m. publikuota beveik 900 mokslo darbų, surengta virš 50 mokslo renginių, vykdomos 6 mokslo krypčių doktorantūros studijos, plėtojama atviroji prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų. 

2015 m. atidarytas naujasis Mykolo Romerio universiteto padalinys - socialinių inovacijų laboratorijų centras MRU LAB.

MRU LAB veikia 19 tarpdisciplininių laboratorijų, kurių misija - naujausių socialinių, humanitarinių, technologinių mokslo tyrimų bei pasiekimų pritaikymas visuomenės ir verslo poreikiams. Laboratorijose dirba apie 600 mokslininkų ir tyrėjų.

MRU LAB įrengtos viešos erdvės su mobiliomis darbo vietomis, dvi (80 ir 30 vietų) auditorijos su visa reikalinga įranga seminarams, susitikimams, konferencijoms. Naujajame MRU LAB centre taip pat veikia  Mokslo ir inovacijų paramos centras bei Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla.

Mykolo Romerio universitetas garsėja viena geriausių infrastruktūrų -  erdviomis auditorijomis su modernia konferencine technine įranga, kompiuterizuotomis darbo vietomis dėstytojams ir studentams.  Lietuvai 2013 pirmininkaujant ES Tarybai universitete vyko nemažai tarptautinių švietimo ir mokslo renginių. 

Universiteto biblioteka prilygsta moderniausioms Europos akademinėms bibliotekoms. Aktyviai vykdoma atvirosios prieigos politika, itin išvystytas IT tinklas ir infrastruktūra - „Rotten WiFi“ pagal bevielio interneto ryšio kokybę Mykolo Romerio universitetą paskelbė antru geriausiu universitetu pasaulyje.