Akademinės etikos priežiūros komisija

Mykolo Romerio universiteto Rektorius 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1I-256 patvirtino šios sudėties Akademinės etikos priežiūros komisiją.

Komisijos pirmininkas

  • Prof. dr. Vytautas Sinkevičius, Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesorius

Komisijos nariai

  • Prof. dr. Nijolė Burkšaitienė, Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos instituto profesorė;
  • Prof. dr. Gintaras Černius, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanas;
  • Justinas Motiejūnas, Universiteto Studentų atstovybės prezidentas;
  • Doc. dr. Romas Prakapas, Socialinių technologijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentas;
  • Doc. dr. Saulius Spurga, Universiteto kancleris;
  • Doc. dr. Jolanta Urbanovič, Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto docentė.