Studijų programos


Studijos Universitete vykdomos pagal laipsnį suteikiančias pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros), trečiosios (doktorantūros) pakopų ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas. Pirmaisiais, antraisiais arba trečiaisiais studijų metais pirmosios pakopos (bakalauro) studentai gali rinktis gretutinės krypties (šakos) studijų programą:
- Kas yra gretutinės krypties studijos?
- Siūlomų studijų programų sąrašas 
- Informacija apie studijų programas, studijų dalykų aprašai

Laipsnį suteikiančios pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų ir laipsnio nesuteikiančios studijos Universitete vykdomos pagal Universiteto senato patvirtintas ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas bei akredituotas studijų programas, akreditacijos pagrindas — išorinio programos vertinimo išvados:
- Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (www.aikos.smm.lt) registruotų Universiteto studijų programų išorinio kokybės įvertinimo ir akreditavimo rezultatai