MRU studijų programų išorinio kokybės įvertinimo ir akreditavimo rezultatai


Studijos Universitete vykdomos pagal Universiteto senato patvirtintas ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas bei akredituotas studijų programas, akreditacijos pagrindas — išorinio programos vertinimo išvados. Išorinis vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 6 metus. Studijų programų kokybė vertinama balais pagal 6 vertinimo sritis: programos tikslus ir numatomus studijų rezultatus, programos sandarą, personalą, materialiuosius išteklius, studijų eigą ir studentų pasiekimų vertinimą, programos vadybą.
 • STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMO REZULTATAI

 • Tarptautinių studijų programų vertinimo rezultatai:

  • Europos ir tarptautinė verslo teisė (II pakopa), Tarptautinė teisė (II pakopa), Viešojo administravimo teisinis reguliavimas ir žmogaus teisės (II pakopa)
  • Sporto industrijų vadyba (II pakopa), Socialinių technologijų valdymas (II pakopa), Turizmo sektoriaus valdymas (II pakopa), Kibernetinio saugumo valdymas (II pakopa), Verslo informatika (II pakopa)
  • Socialinis darbas (I pakopa), Socialinis darbas (II pakopa), Tarptautinė politika ir ekonomika (II pakopa)
 • Universiteto studijų programų rengimo ir atnaujinimo procedūra  

  (Dėmesio: atsidarius schemą yra galimybė ją padidinti / sumažinti, spausdinti ar išsaugoti savo kompiuteryje)