Papildomosios studijos


Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms. Studijos apima pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių asmuo nėra studijavęs.

Papildomosios studijos skirtos asmenims, baigusiems kitos krypties universitetines studijas ir turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems kolegijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį.

Papildomųjų studijų trukmė – 1 metai. Baigus šias studijas, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.

Papildomosiose studijose studijuojama savo lėšomis.

Priėmimą į papildomąsias studijas vykdo Priėmimo komisija. Priėmimo į papildomąsias studijas tvarka yra čia.