Paskolos


Dėl valstybės ir valstybės remiamų paskolų prašymų-anketų teikimo pradžios ir pabaigos datų

Valstybinis studijų fondas numato skelbti valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis ir valstybės paskolų studijų įmokai mokėti rudens semestrą gauti prašymų-anketų teikimo pradžią – 2016 m. rugpjūčio 22 d. (8:00 val.), pabaigą – 2016 m. rugsėjo 16 d. (15:00 val.).
Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data2016 m. spalio 5 d.
Studentai, norintys gauti valstybės paskolą arba valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje (https://studentai.vsf.lt/studentai/ ) užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 2016 m. rugsėjo 16 d.

Daugiau informacijos https://www.vsf.lt/lt/valstybes-remiamos-paskolos


Teikiamų paskolų rūšys (šaltinis: Valstybinis studijų fondas)

Paskolų rūšys

Maksimali suma

Teikiama

Studijų kainai

Ne didesnė už aukštosios mokyklos nustatytą metinę studijų kainą. Pavasario semestrą teikiamos paskolos suma negali būti didesnė už pavasario semestrą mokamą studijų kainos dalį.

Rudens ir pavasario semestrais.

Gyvenimo išlaidoms

Iki 50 BSI* (1900 Eur)

Rudens semestrą

Iki 25 BSI* (950 Eur)

Pavasario semestrą

Dalinėms studijoms

Iki 60 BSI* (2280 Eur)

Rudens ir pavasario semestrais

* BSI (bazinė socialinė išmoka) - Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamas dydis. Šiuo metu 1 BSI = 38 €


Paskolų administravimas (šaltinis: Valstybinis studijų fondas)