Įdomu

2016-05-18 10:00:00

MRU absolventai išlieka vienais paklausiausių darbo rinkoje

0518-isidarbinamumas Skirtingi statistiniai duomenys sutartinai patvirtina – MRU absolventai išlieka vienais paklausiausių darbo rinkoje.

Įvairūs duomenys rodos, kad jei studentai nepradėjo dirbti dar studijuodami, pats kritiškiausias laikas įsidarbinimui po studijų pagal specialybę yra nuo pusės iki vienerių metų. Būtent pirmieji metai atskleidžia, kaip absolventams pasiseka integruotis į darbo rinką, gauti darbą pagal specialybę ir įgyti taip darbdavių geidžiamos praktinės patirties, kuri vėliau prisideda prie karjeros augimo. Vertinant skirtingus statistinius šaltinius, MRU absolventai tarp darbdavių yra vieni paklausiausių.

Karjeros valdymo informacinės sistemos (karjera.lt) pateikti duomenys rodo, kad net 80,1 proc. 2014 metais studijas baigusių MRU alumnų vėliausiai per metus įsidarbino. (žr. lentelę žemiau).Šiemet žurnalo „Reitingai“ atliktas tyrimo rezultatai dar įspūdingesni: praėjus devyniems mėnesiams po studijų baigimo net 98 proc. MRU alumnų turėjo darbą. Tarp visų aukštųjų mokyklų Mykolo Romerio universiteto užėmė pirmąją vietą.

Pastarųjų trijų metų „Sodros“, Studentų registro duomenys taip pat patvirtina, kad Mykolo Romerio universiteto absolventai išlieka vienais paklausiausių darbo rinkoje, o didžioji jų dalis susiranda darbą vėliausiai per metus.

Remiantis „Sodros“ statistiniais duomenimis, 2013 ir 2014 metų MRU absolventai užėmė antrą vietą tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų ir kolegijų absolventų pagal įsidarbinimo procentinę dalį praėjus 6 mėnesiams po studijų baigimo (2013 - 77,4 %, o 2014 – 79,9 %.).
Dirbančių MRU absolventų procentinė dalis praėjus 1 metams po studijų baigimo dar didesnė ir siekė 79,9 % ir pagal šį rodiklį MRU yra pirmoje vietoje.

Apžvelgus pastarųjų trejų metų (2013, 2014, 2015 m.) laidų, I studijų pakopos absolventų įsidarbinimo duomenis pagal studijų programas pastebima MRU dirbančių absolventų procentinės dalies augimo tendencija: praėjus 6 mėnesiams po studijų baigimo 2013 metų laidos dirbančių MRU absolventų vidurkis siekė 65,56 %, 2014 metų – 71,78 %, 2015 metų – 71,5 %. Praėjus 12 mėnesių po studijų baigimo 2013 metų laidos dirbančių MRU absolventų vidurkis siekė 71, 64 %, 2014 metų – 74,9 %.