Įdomu

2017-07-24

SKVC: Mykolo Romerio universitete - daugiausia 6 metų laikotarpiui akredituotų studijų programų tarp visų Lietuvos universitetų

skvc Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) pristatė 2010-2016 metais atliktų vykdomų studijų programų vertinimų rezultatų apžvalgą Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Šioje apžvalgoje studijų programos įvertintos pagal tris kriterijus:
Akredituota 6 metams reiškia, kad studijų programa neturi esminių trūkumų.
Akredituota 3 metams – studijų programoje yra tam tikrų trūkumų, tačiau aukštoji mokykla pajėgi juos ištaisyti, ir po trijų metų bus atliekamas pakartotinis vertinimas.
Neakredituota – dėl esminių trūkumų programos negalima vykdyti, o pastebėti trūkumai būtų sunkiai ištaisomi.
Mykolo Romerio universitete 2010-2016 metais atlikta 75 vykdomų studijų programų vertinimai. Net 81 proc. visų MRU studijų programų buvo įvertintos maksimaliam 6 metų laikotarpiui ir tik 19 proc. – 3 metams. Neakredituotų programų MRU apskritai nebuvo. Tai geriausias rezultatas tarp visų universitetų. Svarbu pažymėti, kad didžiosios dalies MRU studijų programų akreditaciją įvykdė skirtingos tarptautinės vertinimo agentūros. SKVC ekspertai įvertino tik 19 programų.

Kitų didžiųjų Lietuvos universitetų rezultatai: Vytauto Didžiojo universiteto (69 proc.- 6 metams, 29 proc. – 3 metams, 2 proc. – neakredituotos), Vilniaus universitetas (65 proc. – 6 metams, 33 proc. – 3 metams, 2 proc. – neakredituotos). Vilniaus Gedimino technikos universitetas (55 proc. – 6 m., 43 proc.- 3 metams, 2 proc. – neakredituotos), , Kauno technologijos universiteto (61 proc. – 6 metams, 38 proc. – 3 metams, 1 proc. – neakredituotos).

Mykolo Romerio universiteto vykdomų studijų programų rezultatų apžvalga