Skelbiame

2017-09-12

Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą pagrindinėms pareigoms

mykolo-romerio-universitetas-58b56149cf521 Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą pagrindinėms pareigoms:

EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETE
Ekonomikos institute: Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Finansų teoriniai modeliai, Moderniosios ekonominės teorijos, Mokslinių tyrimų metodologija, Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai. Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Tarptautinis verslas, Verslo logistika, Verslo ryšių valdymas, Logistikos vadyba.

Finansų institute: Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Asmens duomenų apsauga, Informacijos saugos teisinė aplinka, Elektroninio verslo teisinė aplinka. Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Skaitmeninės informacijos valdymo teisiniai ir politiniai aspektai, Elektroninės valdžios tarptautiniai aspektai, Elektroninės valdžios pagrindai, Elektroninis verslas ir e. paslaugos, Informacinės technologijos ir e-valdžia.

TEISĖS FAKULTETE
Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institute:
Profesoriaus (0,5 etato), dėstyti studijų dalyką Europos Sąjungos teisė (materialinė) bei Europos Sąjungos teisės dalykus (anglų kalba).

Baudžiamosios teisės ir proceso institute:
Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Baudžiamojo proceso teisė, Tarptautinė baudžiamoji teisė ir bendradarbiavimas baudžiamajame procese, Ekonominių, finansinių ir elektroninėje erdvėje vykdomų nusikalstamų veikų tyrimo ir kvalifikavimo problemos bei Erasmus studijų dalyką International Cooperation and Protection of Rights in Criminal Proceedings (anglų k.). Profesoriaus (0,5 etato), dėstyti studijų dalyką Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas. Privatinės teisės institute: Docento (vienas etatas), dėstyti Civilinės teisės (bendroji ir specialioji dalis), Sutarčių teisės problemų, Europos ir tarptautinės sutarčių teisės (anglų k.), Komercinės teisės studijų dalykus.

VIEŠOJO VALDYMO FAKULTETE
Viešojo administravimo institute:
Docento (0,5 etato), dėstyti studijų dalyką „Valstybės tarnybos lyginamoji analizė“.

EDUKOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO INSTITUTE Vieno profesoriaus (vienas etatas), dėstyti šiuos dalykus: Atstovavimas vaiko teisėms, Smurto prieš vaikus prevencijos teorijos ir modeliai, Vaiko teisių įgyvendinimo strategijos, Vaiko ir jaunuolio socializacija (lietuvių ir anglų kalbomis). Vieno docento (vienas etatas), dėstyti dalykus: Švietimo projektų vadyba, Konsultavimas karjerai organizacijoje, Ugdymas karjerai, „Karjeros projektavimas, Socioedukaciniai projektai ir programos (lietuvių ir anglų kalbomis).

KOMUNIKACIJOS INSTITUTE
Lektoriaus (0,5 etato), dėstyti studijų dalykus: Verslo komunikacija, Technologinių inovacijų vadyba ir komunikacija, Komunikacijų teorijų pagrindai, Elektroninio marketingo pagrindai, E-marketingas ir tyrimai.

PSICHOLOGIJOS INSTITUTE
Vieno profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Dėmesys, atmintis ir išmokimas, Socialinė psichologija, Komandų formavimas ir valdymas. Vieno docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Asmenybės teorijos, Įvadas į sveikatos psichologiją, Anomalios raidos psichologija, Psichoterapinės sistemos, Asmenybės psichopatologija, Šiuolaikinės asmenybės teorijos: tyrinėjimai ir rezultatai. Vieno lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Psichologijos mokslo ir profesinės veiklos pagrindai, Bendravimo įgūdžių praktikumas, Pedagoginė psichologija, Raidos psichologija, Psichologija.

Prašymai ir reikalingi dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, aukštojo mokslo diplomas, mokslo laipsnio diplomas, mokslinių darbų sąrašas (pastaba dėl straipsnių, publikuojamų žurnaluose, indeksuotuose Clarivate Analytics arba Scopus duomenų bazėse: dar nepublikuotas straipsnis yra vertinamas, jeigu yra pateikta atsakingojo redaktoriaus pasirašyta pažyma, kad straipsnis yra praėjęs recenzavimo procedūrą ir bus publikuotas iki 2017 m. gruodžio 31 d.), informacija apie pedagoginio darbo universitete stažą, medicininė forma Nr.048/a, pasas arba tapatybės kortelė, 2 nuotraukos, CV Europass, (pretendentai profesoriaus pareigoms turi pateikti CV Europass lietuvių ir anglų kalbomis) priimami iki 2017 m. spalio 13 d. Mykolo Romerio universiteto Personalo skyriuje, I-204 kab., Ateities 20, Vilniuje, LT-08303, telefonas pasiteirauti: 271 46 66.
Po dokumentų padavimo termino pabaigos kandidatų vykdyta veikla bei įgyti pasiekimai konkurso metu nebus vertinami.
Su konkurso reikalavimais ir konkursą reglamentuojančiais teisės aktais galite susipažinti universiteto tinklalapyje https://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/kanceliarija/personalo_skyrius.