Konferencijos, seminarai, paskaitos

2016-09-05

MRU vyko mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija „Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros“

jaunimo--laisves-ir-atsakomybes-takoskiros-8160 Rugsėjo 8 dieną Mykolo Romerio universitete vyko mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija „Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros“. Konferencija skirta Lietuvos jaunimo politikos 20-mečio paminėjimui.

Prieš konferenciją Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė apsilankė MRU LAB, susipažino su socialinių inovacijų laboratorijų veikla.

Konferencijoje dalyvius pasveikino Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Mantas Zakarka, Jaunimo reikalų departamento prie LR SADM direktorius Vydūnas Trapinskas.
Pagrindinis jaunimo politikos tikslas – suteikti jauniems žmonėms galimybę dalyvauti priimant sprendimus įvairiose jų gyvenimo srityse ir politikos formavimo lygmenyse. Jaunimo politikos užduotis buvo užauginti ir subrandinti jaunąją kartą pasirengusią gyvenimui laisvoje, demokratinėje visuomenėje rinkos ekonomikos sąlygomis. Tai nebuvo ir nėra lengva užduotis.
Pasak vieno iš konferencijos organizatorių Mykolo Romerio universiteto MRU LAB Viešųjų valdymo inovacijų laboratorijos vadovo doc. dr. Manto Bileišio, šioje konferencijoje bus siekiama apžvelgti, kokie tikslai ir lūkesčiai buvo keliami jaunimo politikai, kokiomis priemonėmis šių tikslų buvo siekta ir kokių rezultatų pavyko pasiekti. „Šios konferencijos tikslas fiksuoti ir apibendrinti, kokie politiniai sprendimai šioje srityje buvo svarbiausi, kuriais iš jų galime džiaugtis ir didžiuotis, - sakė M. Bileišis. – Bet nemažiau svarbu įvardinus įvardyti jaunimo politikos sėkmes ir nesėkmes, brėžti ir ateities jaunimo politikos gaires“.
Mykolo Romerio universitete vyksta jau trečioji konferencija. Pirmoji 2012 metais buvo surengta Vilniaus universitete, antrąją po poros metų organizavo Vytauto Didžiojo universitetas. Visos konferencijos organizuotos kartu su jaunimo politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Jaunimo reikalų departamentu.
Šiais metais konferencijos partneriais tapo Lietuvos jaunimo organizacijų taryba. Šiemet konferencijoje pranešimus skaitys mokslininkai iš Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Šiaulių universiteto, įvairių socialinių organizacijų atstovai. Konferencija atspindi bendrą siekį suvienyti pilietinės visuomenės, valdžios institucijų ir universitetų pastangas ir prisidėti prie geresnė ateities jaunimui kūrimo.
Renginys tampa Jaunimo tyrėjų tinklo, kuruojamo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pagrindiniu forumu.
Konferencijoje planuojama apžvelgti ir įvertinti jaunimo politikos darbo su jaunimu priemones ir programas. Bus pristatomi jaunimo situacijos ir problematikos tyrinėjimai, aptariami jaunimo pilietiškumo, užimtumo, neformalaus ugdymo klausimai.