Naujausias numeris

Socialinių mokslų studijos. 2016, Nr. 8(2)


Dare Williams Omotoyinbo, Femi R. Omotoyinbo. ŠVIETIMO TECHNOLOGIJOS IR VERTĖS NEUTRALUMASAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 130)
Jaime Campos, Erkki Jantunen, David Baglee, Luca Fumagalli, Christos Emmanouilidis, Eduardo Gilabert. MOBILIOSIOS INFORMACINĖS SISTEMOS PASLAUGŲ INŽINERIJOJE IR VADYBOJEAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 68)
Irine Modebadze. GRUZINŲ-RUSŲ KALBŲ VERTIMAI XXI-E AMŽIUJE. TARPKULTŪRINIO DIALOGO PRIORITETAI IR INOVACIJOSAtsisiųsti (atsisiųsta - 112)   
Giedrė Dzemydaitė, Agnė Pupkutė. VALSTYBĖS BIUDŽETO FORMAVIMO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS: TEISINIAI IR EKONOMINIAI ASPEKTAIAtsisiųsti (atsisiųsta - 114)   
Keisha LaRaine Ingram. GABIŲ PROFESIONALŲ PRITRAUKIMAS IR IŠLAIKYMAS BALTIJOS VALSTYBĖSEAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 60)