Archyvas

Ieškoti straipsnius pagal klasifikatorių      
Ieškoti straipsnius pagal Autorių/pavadinimą      


Socialinių mokslų studijos. 2011, Nr. 3(1)

Lora Tamošiūnienė. Raštingumo apmatai. Pavyzdys: tyrėjo tapatumas (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1237)    
Povilas Aleksandravičius. Būties, amžinybės ir laiko sąvokų prasmės kaita moderniojoje scholastikoje (straipsnis prancūzų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1431)    
Margarita Išoraitė. Žmogiškieji ištekliai – svarbiausias konkurencinio pranašumo šaltinis strategiškai valdant organizaciją
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 23723)    
Malvina Arimavičiūtė. Savivaldybių strateginės plėtros planavimas užsienio šalių pavyzdžiu
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2837)    
Aleksandras Krylovas, Natalja Kosareva. Užduoties sprendimo teorijos taikymai, modeliuojant socialinius reiškinius (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1559)    
Ivan Dakov, Petko Naydenov. Veiksniai, turintys įtakos praktinio virtualių tinklinių gamybos sistemų įgyvendinimo sėkmei (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 952)    
Nikolajus Markevičius. Ekonominės integracijos optimizavimo laipsnis tarp Lietuvos ir Baltarusijos (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1292)    
Natalia Volgina. Rusijos automobilių pramonės vertės grandinė: tendencijos ir perspektyvos (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4186)    
Jakub Rzucidło. Elektroninė valdžia Lenkijoje: vykdomų projektų pavyzdžiai (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2536)    
Darius Štitilis, Paulius Pakutinskas, Inga Dauparaitė, Marius Laurinaitis. Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje kriminalizavimas: lyginamieji aspektai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2444)    
Tomas Blinstrubis. Bažnyčios (religinių bendruomenių) konstitucinė samprata ir savireguliacijos ribos. Šveicarijos pavyzdys (II)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1766)    
Živilė Šutavičienė. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės suvokimas Lietuvoje (straipsnis anglų kalba)
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2806)    
Virginijus Bitė. Uždarosios bendrovės samprata ir požymiai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 4108)    
Ramūnas Birštonas, Nijolė Janina Matulevičienė, Jūratė Usonienė. Atlikėjo samprata intelektinės nuosavybės ir mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įstatymuose
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1861)    
Ąžuolas Čekanavičius. Autorių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo teritorinių ribojimų perspektyvos Europos Sąjungoje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1606)    
Indrė Špokienė. Informacijos apie vaistinius preparatus sklaida pacientams: teisinių apibrėžimų turinys, ribojimų teisėtumas ir atsakomybės už pažeidimus klausimas
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2716)    
Giedrė Galminienė, Janina Balsienė. Vaistinių veiklos teisinis reglamentavimas Lietuvoje racionalaus vaistinių preparatų vartojimo aspektu
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 3361)    
Ana Novosad. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reformos įtaka objektyvaus pateisinimo sampratos raidai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 1888)    
Evaldas Klimas, Vidmantas Jurgaitis. Pareigos bendradarbiauti principo aiškinimas ir turinys šiuolaikinėje sutarčių teisėje
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 5894)    
Andrius Mamontovas. Tarptautinių sutarčių bei ES teisės kolizijų sprendimas Europos Teisingumo Teismo praktikoje: tarptautiniai teisiniai aspektai
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2590)    
Aistė Račkauskaitė. Tautinėms mažumoms priklausančių asmenų vardų ir pavardžių vartojimas: tarptautinė ir Lietuvos Respublikos praktika
Skaityti Atsisiųsti (atsisiųsta - 2281)    

Atgal