Naujausias numeris

Jurisprudencija. 2017. Nr. 24(1)
Egidijus Jarašiūnas. EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA TEISINGUMO TEISMO JURISPRUDENCIJOJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 148)   
Dainius Žalimas. LIETUVOS KONSTITUCINĖS TAPATYBĖS IR ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SĄVEIKAAtsisiųsti (atsisiųsta - 122)   
Vytautas Sinkevičius. TEISĖS AKTO GALIOJIMO SUSTABDYMAS: LIETUVOS ATVEJISAtsisiųsti (atsisiųsta - 146)   
Yuliya Vashchenko. TEISĖ Į MODERNIOS ENERGETIKOS PASLAUGAS: TARPTAUTINIS IR NACIONALINIS POŽIŪRIS BEI KONSTITUCIONALIZAVIMO PERSPEKTYVOS UKRAINOJEAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 150)
Gediminas Sagatys, Odeta Intė. VAIKO IŠVEŽIMAS IŠ LIETUVOS: TEISINIS REGULIAVIMAS IR PRAKTIKAAtsisiųsti (atsisiųsta - 146)   
Dovilė Sagatienė. SOVIETINĖS TEISĖS SUVOKIMAS ANGLAKALBĖJE KULTŪROJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 167)   
Kristina Ambrazevičiūtė. DISKRIMINACIJOS DĖL AMŽIAUS DRAUDIMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO PRAKTIKOJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 160)   
Daiva Petrėnaitė. LYTINIO IDENTITETO SAMPRATA IR JOS PROBLEMATIKA ŠIUOLAIKINĖJE TEISĖJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 122)   
Gediminas Valantiejus. TARPTAUTINĖS MUITŲ TEISĖS ŠALTINIŲ TAIKYMO PROBLEMOS LIETUVOS TEISINĖJE SISTEMOJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 154)   
Kristupas Vasiliauskas. KONTRABANDOS IR MUITINĖS PRIŽIŪRIMŲ PREKIŲ AR PRODUKCIJOS GABENIMO NUSIKALTIMAI: KAI KURIE BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO TRŪKUMAI IR TOBULINIMO GALIMYBĖSAtsisiųsti (atsisiųsta - 162)