Naujausias numeris

Jurisprudencija. 2016. Nr. 23(1)
Mindaugas Maksimaitis. PETRAS LEONAS: ADVOKATAS IR PROFESORIUSAtsisiųsti (atsisiųsta - 10)   
Saulius Katuoka. VALSTYBIŲ PRIPAŽINIMAS TARPTAUTINĖJE TEISĖJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 9)   
Vytautas Sinkevičius. GENERALINIO PROKURORO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA: RETROSPEKTYVA IR PERSPEKTYVAAtsisiųsti (atsisiųsta - 10)   
Darius Pranka. BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ DOKUMENTO SUKLASTOJIMĄ AR DISPONAVIMĄ SUKLASTOTU DOKUMENTU TAIKYMO YPATUMAI LIETUVOS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS JURISPRUDENCIJOJEAtsisiųsti (atsisiųsta - 8)   
Daiva Bakšienė. SOCIALISTINĖS TEISĖS TRADICIJOS PAVYZDŽIAI ŠIUOLAIKINIAME STATYBOS SANTYKIŲ TEISINIAME REGULIAVIMEAtsisiųsti (atsisiųsta - 8)   
Laima Vaigė. SMURTO PRIEŠ MOTERIS PREVENCIJA: NACIONALINĖS TEISĖS SPRAGOSAtsisiųsti (atsisiųsta - 7)   
Egidijus Langys, Agnė Tvaronavičienė. MEDIACIJOS TAIKYMAS GINČUOSE TARP SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IR PACIENTŲAtsisiųsti (atsisiųsta - 6)   
Inga Jablonskaitė-Martinaitienė, Natalija Točickienė. PROCESAS EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISME: BENDRIEJI ASPEKTAIAtsisiųsti (atsisiųsta - 7)