Naujausias numeris

Jurisprudencija. 2016. Nr. 23(2)
Raimundas Jurka, Egidijus Losis, Vytautas Sirvydis. APDAIRAUS TEISINGUMO BEIEŠKANT: APELIACIJOS RIBŲ IR TEISMO LAISVĖS SANTYKISAtsisiųsti (atsisiųsta - 222)   
Tomas Girdenis. ŠVELNESNĖS, NEGU ĮSTATYMO NUMATYTA, BAUSMĖS SKYRIMO PAGAL BK 62 STRAIPSNIO 2 DALĮ PAGRINDAI IR JŲ TAIKYMO PROBLEMOSAtsisiųsti (atsisiųsta - 116)   
Aurelijus Gutauskas. DIAGNOZĖ – ŠIUOLAIKINĖ VERGOVĖ: AR ĮMANOMA JĄ SUSTABDYTI? VYRAUJANČIOs TEISMŲ PRAKTIKOS TENDENCIJOSAtsisiųsti (atsisiųsta - 99)   
Romualdas Drakšas. ATSAKOMYBĖ UŽ NETEISĖTĄ PRATURTĖJIMĄ: REGULIAVIMO TIKSLAI IR KRIMINALIZAVIMO PROBLEMOSAtsisiųsti (atsisiųsta - 98)   
Marijus Šalčius, Mindaugas Bilius. BAUDŽIAMOJO PROCESO VEIKSMŲ TEISĖTUMO VERTINIMAS ŽALOS ATLYGINIMO KONTEKSTEAtsisiųsti (atsisiųsta - 96)   
Albertas Milinis, Nerijus Strikulys. NUSIKALSTAMAS IR TYČINIS BANKROTAS: TEORIJA IR PRAKTIKAAtsisiųsti (atsisiųsta - 95)   
Linas Žalnieriūnas. PRIEŽASTINIO RYŠIO GENEZĖ IR EVOLIUCIJA FILOSOFIJOS IR BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS ŠALTINIUOSEAtsisiųsti (atsisiųsta - 141)   
Edita Gruodytė, Neringa Palionienė. RIBOTO PAKALTINAMUMO IR NAUJAGIMIO NUŽUDYMO SANTYKIO PROBLEMATIKAAtsisiųsti (atsisiųsta - 84)   
Rasa Žibaitė-Neliubšienė. ASMENŲ PARODYMŲ PATIKIMUMO PROBLEMINIAI KLAUSIMAIAtsisiųsti (atsisiųsta - 96)   
Alfredas Kiškis. BAUSMIŲ NEIŠVENGIAMUMAS – LIETUVOS ATVEJISAtsisiųsti (EN versija) (atsisiųsta - 87)