MRU ekspertų portalas PUREAPSILANKYKITE MRU EKSPERTŲ PORTALE –  https://mruni.pure.elsevier.com


MRU mokslininkų profiliai - tarptautinių ekspertų duomenų bazėje. 2016 m. balandžio mėnesį viso pasaulio mokslo bendruomenei atidarytas MRU ekspertų portalas „PURE“, kuriame taip pat bus talpinamos MRU publikacijos anglų kalba. Sukurti 249 MRU mokslininkų ir tyrėjų profiliai, importuojant daugiafunkcinius atvirus (online) failus, publikacijas iš leidyklos „Elsevier“ Scopus duomenų bazės ir kitų šaltinių. Pirmajame etape buvo kuriami profiliai tik tiems mokslininkams ir tyrėjams, kurie turi straipsnius užsienio kalba (anglų) tarptautinėse duomenų bazėse. Prioritetas teikiamas straipsniams „Elsevier“ Scopus ir „Thomson Reuters“ Web of Science duomenų bazėse. PURE identifikuoja projektų paramos galimybes, bendradarbiavimo partnerius naudojant daugiafunkcinį paieškos įrankį „Elsevier FingerPrint“.

Visas MRU moklininkų publikacijas lietuvių kalba rasite MRU talpykloje - https://repository.mruni.eu/

Artimiausiu metu visi PURE sistemoje registruoti MRU mokslininkai galės administruoti  savo paskyras. Elektroniniu paštu bus išsiųstos prisijungimo prie asmeninių profilių duomenis.

PURE  – viešai ir realiu laiku prieinama, centralizuota ekspertų profilių ir mokslinės tinklaveikos platforma, kuri gali:
 
Surinkti informaciją ir sukurti mokslininkų CV duomenų bazę. 
Automatiškai pasipildo mokslininkų straipsniais esančiais leidyklos „Elsevier“ Scopus duomenų bazėje. PURE yra importuojami duomenis iš daugelio interneto šaltinių bei įvedami rankiniu būdu, įskaitant informaciją apie suteiktą finansavimą, kas skiria PURE nuo kitų duomenų bazių. Duomenų tikrinimo ir kontrolės darbo įrankiai užtikrina informacijos tikslumą, patikimumą ir išsamumą, kas yra būtina strateginių sprendimų priėmimo procesui. Sistemos funkcionalumas ir universalumas mažina organizacijų administracinę naštą – kartą įvesti duomenys gali būti pakartotinai naudojami įvairiems tikslams.

Nustatyti finansavimo galimybes, ekspertus ir partnerius.
Nustatyti ekspertus Universitete ir tarp kitų organizacijų pasirenkant daugelį paieškos kriterijų Elsevier Fingerprint Engine™. Paprasta atlikti finansavimo galimybių paiešką mokslininkui pateikiamose Fingerprint sutapimų rezultatuose, juos stebėti ir kontroliuoti.

Teikti ataskaitas pagal patikimą, patvirtintą PURE sistemos turinį.
PURE galima kurti organizacijos vidines ataskaitas, rinkti duomenis atliekant padalinių vertinimus.

Analizuoti mokslininkų grupių ir padalinių pažangą.
Galimybė lengvai peržiūrėti pasirinktų laikotarpių pažangą individualioje PURE paskyroje; Suformuluoti veiklos tikslus mokslininkų grupėms ar padaliniams – įskaitant Snowball metriką – vėliau stebėti pažangą; Atlikti publikacijų (visų, publikacijų kiekio vienam etatui ir t.t.), citavimo tendencijų (visų, citatų kiekio vienam etatui ir t.t.), bendradarbiavimo modelių, populiariausių žurnalų / mokslininkų / h-indeksų stebėseną; Analizuoti projekto ar asmens paskyrą iki smulkiausių detalių, vienu mygtuko paspaudimu kurti pažangias ataskaitas vadovams ar kitiems PURE vartotojams.

Parodyti mokslininko pasiekimus.
Lengva dalintis pasiekimais tiek organizacijos mokslo bendruomenės viduje tiek išorėje pasitelkiant PURE ekspertų portalo ir CV kūrimo galimybes. Gauti visos organizacijos arba asmeninę apžvalgą ir peržiūrėti duomenis, tokius kaip Fingerprints, publikacijos, bendradarbiavimas ir Altmetrics.

Skaitykite plačiau