MRU mokslas

Mokslinė veikla

Mykolo Romerio universitetas plėtoja fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, dalyvauja nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse tyrimų programose ir projektuose, praktiškai pritaiko mokslo rezultatus ir viešai pristato juos visuomenei.

Universitete plėtojami tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai, tradiciškai specializuojantis socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Universiteto mokslininkai atlieka dešimtis užsakomųjų mokslinių tyrimų, kurių rezultatai taikomi ne tik Lietuvos, bet ir Europos rinkose.

Platūs Universiteto tarptautiniai ryšiai: mokslininkai vykdydami mokslinius tyrimus bendradarbiauja su partneriais iš Austrijos, Estijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kazachstano, Latvijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos bei kitų užsienio šalių.

2014 m. pavasarį Mykolo Romerio universitetas, bendradarbiaudamas su pažangiais Europos (Middlesex (Jungtinė Karalystė), Bolonijos (Italija) bei Zagrebo (Kroatija) ir Azijos universitetais (Dongseo (Pietų Korėja), Josai (Japonija), Huazhong (Kinija)), įsteigė Europos-Azijos žinių konsorciumą „Knowledge Consortium: Social Technologies for Smart and Inclusive Society (SOCTECH)”

Pagrindinis SOCTECH siekis yra suvienyti aukštojo mokslo institucijas  ir verslo įmones, kad jos, besiremdamos socialinėmis technologijomis grįstomis naujovėmis, įgyvendintų pažangios ir išmanios visuomenės viziją.

Pagrindiniai SOCTECH tikslai:
• dalyvauti Europos ir Azijos fondų remiamuose mokslinių tyrimų, švietimo ir verslo projektuose;
• inicijuoti kūrybinį bendradarbiavimą ir keitimąsi tarpdisciplininėmis žiniomis;
• rengti skirtingų žemynų studentų akademinio ir administracinio personalo mainus;
• skatinti aktyvesnius mokslo, kultūros ir verslo santykius;
• stiprinti tarptautines ir tarp sektorines paslaugas visuomenei individo, organizacijų ir sisteminiais lygmenimis.

Europos-Azijos žinių konsorciumo klausimais prašome kreiptis šiais el. p. adresais: research@mruni.eu.

Mokslo programos

2015-2020 m. Universiteto prioritetinė mokslinių tyrimų kryptis: SOCIALINĖS INOVACIJOS GLOBALIAI PLĖTRAI.    

 • Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės
 • Socialinės technologijos
 • Darni plėtra globalizacijos sąlygomis
 • Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas
 • Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje  

  Doktorantūra

  • Universitete studijuoja apie 170 doktorantų.

  Mokslo renginiai

  • Kasmet Universitete surengiama apie 40 tarptautinių mokslinių konferencijų, daugiau kaip 30 nacionalinių mokslinių konferencijų.

  Mokslo centras

  Mokslo centras koordinuoja mokslinės produkcijos kokybės užtikrinimą, kartu su fakultetais koordinuoja Universiteto mokslo strategiją ir prioritetus bei formuoti mokslo tyrimų ir mokslo inovacijų vykdymo politiką, doktorantūros studijų politiką.

  Leidyba