Teisingumo tyrimų laboratorija


Teisingumo tyrimų laboratorijos vadovė:
Doc. dr. Salvija Kavalnė

El. p. kavalne@gmail.com


MisijaBūti tarptautiškai orientuotų, iniciatyvių mokslininkų ir tyrėjų sambūriu, vykdančiu inovatyvius, modernius, tarpdisciplininius fundamentinius ir taikomuosius tyrimus Laboratorijos veiklos kryptyse, turinčius komercinę ir (arba) išliekamąją vertę.

TikslaiAukštos mokslininkų kvalifikacijos ugdymas/palaikymas;
Tarptautiškumo Laboratorijos veikloje didinimas;
Tarpdiscipliniškumas;
Mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas prestižiniuose žurnaluose;
Doktorantų ir magistrantų didesnis įtraukimas;
Aktyvi projektinė veikla nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu;
Užsakomieji tyrimai ir mokymai.