Gyvenimo kokybės laboratorija
 
Gyvenimo kokybės laboratorijos vadovė:
Prof. hab.dr. Ona Gražina Rakauskienė

El. p. ona.rakaus@mruni.eu
Tikslas


Siekiant gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, atlikti kompleksinius įvairių gyvenimo kokybės sričių tyrimus  ir pasaulio bei ES šalių lyginamuosius tyrimus.

Vizija

Aukšto mokslinio lygio tyrimų centras Lietuvoje, orientuotas į tarptautinių mokslinių tyrimų erdvę, kurioje dirba suburtas profesionalių ir talentingų mokslininkų kolektyvas iš Lietuvos, Europos ir Azijos šalių. Laboratorijoje atliekami gyvenimo kokybės tarpdisciplininiai, daugiakrypčiai tyrimai, skatinamos strateginės bei inovacinės tyrimų kryptys. Gyvenimo kokybės tyrimų laboratorija išsiskiria plačiais tarptautiniais ryšiais, aktyviais kontaktais su tarptautinėmis organizacijomis – Pasaulio ekonomistų asociacija, Pasaulio sociologų asociacija, ES Gyvenimo kokybės tyrimų asociacija, Globaliniu ekologinių bendrijų tinklu, glaudžiai bendradarbiauja su kolegomis iš užsienio.

Uždaviniai
Sukurti inovacinius gyvenimo kokybės vertinimo ir prognozavimo metodus;
Atlikti išsamią ir gilią gyvenimo kokybės analizę, nustatant gyvenimo kokybės trikdžius, jos plėtros prielaidas, veiksnius, tendencijas bei galimybes;
Analizuoti pasaulio ir ES šalių gyventojų gyvenimo kokybės parametrus ir atlikti lyginamuosius tyrimus;
Sukurti gyvenimo kokybės duomenų bazę, pasižyminčią praktiniu pritaikomumu;
Sutelkti įvairių krypčių Lietuvos ir užsienio mokslininkus, verslo ir valdžios atstovus;
Teikti konkrečius pasiūlymus ir rekomendacijas Lietuvos valdžios struktūroms.