Laboratorijos

APIE SOCIALINIŲ INOVACIJŲ LABORATORIJŲ TINKLĄ

Laboratorijų tinklas įsikūręs Didlaukio g. 55, Vilniuje

Socialinės inovacijos globaliai plėtrai  - Mykolo Romerio universiteto prioritetinė mokslinių tyrimų kryptis, kurią sudaro penkios tarpdisciplininės mokslo programos: Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės;
Socialinės technologijos;
Darni plėtra globalizacijos sąlygomis;
Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas;
Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje.

Europos Komisija socialines inovacijas apibrėžia kaip naujas idėjas, sprendimus ir būdus patenkinti socialinius visuomenės poreikius bei kurti priemones skirtas socialinei politikai, investicijoms ir  augimui. Socialinės inovacijos kuria naujus socialinius ryšius, stiprina bendradarbiavimą tarp sektorių ir skatina pažangą.
Socialinių inovacijų mokslinių tyrimų kryptį ir mokslo programas universitete įgyvendina sutelktos tarpdisciplininės mokslininkų, tyrėjų ir studentų grupės, susijungusios į socialinių inovacijų laboratorijų tinklą MRU LAB.
Laboratorijų tinklaveika padeda konsoliduoti ir maksimaliai išnaudoti didžiausią mokslinį įdirbį bei potencialą turinčias universiteto mokslininkų grupes, kryptingiau ir tikslingiau rengti bei įgyvendinti tarptautinius projektus ir užsakomuosius verslo bei viešojo sektoriaus tyrimus pagal naujojo finansavimo laikotarpio schemas, kurti konkurencingą, aukšto lygio žiniomis, naujausiomis technologijomis, mokslo-verslo partneryste ir tinkliniu valdymu grindžiamą mokslo vadybos ekosistemą.
Laboratorijos atviros ne tik MRU, bet ir kitų institucijų mokslininkams, tyrėjams, studentams, socialiniams partneriams, su kuriais bendradarbiaujant bus ieškoma inovatyvių sprendimų svarbiausiems šiuolaikinės visuomenės iššūkiams.
Socialinių inovacijų laboratorijų nuostatai
  
      
 
     

2015 m. rugsėjį duris atvėrusio keturių aukštų MRU LAB pastato bendras plotas – daugiau kaip 3 000 kvadratinių metrų. Pirmame aukšte įrengtos viešos erdvės studentams, akademinei bendruomenei, socialiniams partneriams su atviromis grupiniam darbui ir idėjų generavimui pritaikytomis erdvėmis, mobiliomis darbo vietomis, trejomis auditorijomis susitikimams, pristatymams, konferencijoms.

MRU LAB patalpų nuomos katalogas